Aktualitātes>Dubultais diploms sadarbībā ar Taivānu, Spāniju, Šveici un Franciju

Dubultais diploms sadarbībā ar Taivānu, Spāniju, Šveici un Franciju (0)

Viena studiju perioda laikā divi diplomi – tas ir iespējams! Studē kādā no Biznesa augstskolas Turība dubultā diploma programmām un absolvējot iegūsti arī ārvalstu sadarbības augstskolas diplomu!

Vienā piegājienā divi diplomi
Dubultā grāda līgums paredz, ka abas augstskolas pilnībā atzīst partnera studiju programmas attiecīgajā nozarē, un diplomu piešķir, ja students sadarbības augstskolā studējis 1 vai 2 gadus (ja studē profesionālā bakalaura studijas programmā) vai 1 vai 2 semestrus (ja studē profesionālā maģistra studiju programmā).

Konkurss uz studijām dubultā diploma programmā tiek izsludināts vienu divas reizes studiju gadā atbilstoši nolikumam. Lai pieteiktos studijām dubultā diploma programmā, jānokārto visas akadēmiskās un finansiālās saistības ar augstskolu. Konkursa laikā izvērtē studenta angļu valodas zināšanu līmeni un vidējo atzīmi iepriekšējos studiju semestros.

Programmas, kurās iespējams iegūt dubulto diplomu
Studijām dubultā diploma programmās var pieteikties profesionālo bakalaura programmu „Uzņēmējdarbības vadība”, „Tiesību zinātnes”, „Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”, „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” un „Starptautiskās komunikācijas vadība” 2. studiju gada studenti.

Profesionālā maģistra studiju programmu „Tūrisma stratēģiskā vadība” un „Uzņēmējdarbības vadība” studentiem piedāvā iespēju vienu semestri vai vienu gadu studēt ārzemēs un iegūt divu augstskolu diplomus.

Plašākas iespējas darba tirgū
Iegūstot divu augstskolu diplomu, absolventam paveras plašākas iespējas veidot starptautisku karjeru vai turpināt studijas ārvalstīs. Tā ir iespēja uzlabot valodu zināšanas, izzināt savu profesiju globālā līmenī un veidot sakarus ar dažādu nozaru profesionāļiem ārpus Latvijas.

„Piedaloties dubultā diploma programmā, students iegūst ne tikai iespēju daļu no sava studiju laika studēt augstskolā ārvalstīs, bet arī divu augstskolu diplomus, kas paver plašākas iespējas darba tirgū, turklāt, abās valstīs, kurās students mācījies, kā arī Eiropā kopumā. Tā ir neatsverama iespēja iegūt vienreizēju pieredzi, turklāt, programmas ietvaros students ietaupa laiku, jo studijas abās augstskolās norit vienas programmas ietvaros,” uzsver Biznesa augstskolas Turība studiju attīstības un starptautiskās sadarbības prorektors Imants Bergs.

Viens diploms Turībā, otrs – Francijā, Somijā, Spānijā vai citviet
Biznesa augstskolas Turība studenti dubulto diplomu var iegūt prestižās Eiropas augstskolās, izvēloties kādu no 11 sadarbības augstskolām Francijā, Lielbritānijā, Turcijā, Spānijā, Somijā, Šveicē un Taivānā.

Lielākajā daļā sadarbības augstskolu – nekādas papildu studiju maksas
Studējot dubultā diploma programmā, studentam jāmaksā mācību maksa Biznesa augstskolā Turība (arī par to studiju laiku, kas tiek pavadīts augstskolā ārzemēs). Studējot Ecole de Management de Normandie (Francija), University of Abertay Dundee (Lielbritānija) (ES pilsoņiem), Groupe ecole superieure de commerce de Troyes en Champagne (Francija), Dogus University (Turcija) un Ecole Superieure de Commerce La Rochelle (Francija) nekāda papildu maksa šajās skolās nav jāmaksā, savukārt Anglia Ruskin University (Lielbritānija), University of South Wales (Lielbritānija), Ming Chuan University (Taivāna) un Cesine Centro Universitario (Spānija) paredz vēl papildu maksu par studiju laiku, kas pavadīts šajās mācību iestādēs. Lielākajā daļa sadarbības augstskolu studentam jāsedz tikai uzturēšanās izdevumi ārzemēs un ceļa izdevumi.

22.07.2016

Nodarbību saraksts