Aktualitātes>Divpusējās apmaiņas programma Komunikācijas virziena studentiem

Divpusējās apmaiņas programma Komunikācijas virziena studentiem (0)

Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas virziena studiju programmās studējošajiem sniegta iespēja iesaistīties Divpusējās apmaiņas programmā Cepelīna Universitātē.

Frīdrihshāfenē pie Bodenezera Vācijā (https://en.friedrichshafen.de/) atrodas privātā Cepelīna Universitāte (https://www.zu.de/), kur tiek attīstītas un pilnveidotas komunikācijas zinātnes studiju programmas. Visu līmeņu Komunikācijas virziena programmu studenti aicināti iesaistīties Divpusējās apmaiņas programmā, tāpat universitātē tiek laipni gaidīti arī Turības mācībspēki.

Turības komunikācijas zinātnes doktora studiju programmas Komunikācijas vadība direktors prof. Ainārs Dimants pagājušajā nedēļā apmeklēja Cepelīna Universitāti, rezultāts viņa apmeklējumam izrādījies ļoti pozitīvs. Šajā universitātē studiju kursus angļu valodā atbilstoši turpmāk paplašinātajam Erasmus+ starpaugstskolu līgumam varēs apgūt ne tikai Uzņēmējdarbības vadības, bet arī Komunikācijas virziena bakalaura, maģistra un doktora programmu studenti. Tas pats attiecas arī uz mācībspēku apmaiņu.

Ar Cepelīna Universitātes Komunikācijas un kultūras vadības un doktora līmeņa studiju programmu vadītājiem, doktorantiem, kā arī mācībspēkiem tika apspriesta viņu bagātīgi uzkrātā pieredze komunikācijas studiju programmu organizācijā un satura attīstīšanā, īpaši digitalizācijas un internacionalizācijas aspektos. Virziena akadēmiskais vadītājs prof. Udo Getlihs (Udo Göttlich) pauda gatavību sadarboties kopīgos pētnieciskos projektos un publikācijās. Piemēram, interneta mediju lietojuma pētījumos, izmantojot Cepelīna Universitātes komunikācijas pētniecības laboratorijas.

26.09.2019

Nodarbību saraksts