Aktualitātes>Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātē aizstāvēts promocijas darbs

Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātē aizstāvēts promocijas darbs (0)

Biznesa augstskolas Turība Promocijas padome Vadībzinātnē 2015.gada 28.aprīlī izvērtēja Heinz Axel Kirchwehm promocijas darba “Kompensācijas darījumu izpildes modelis maziem un vidējiem uzņēmumiem” atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr.1001 “Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” prasībām un nolēma piešķirt doktora zinātnisko grādu Vadībzinātnē Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē Heinz Axel Kirchwehm.

Doktoranta Heinz Axel Kirchwehm promocijas darba temats bija “Kompensācijas darījumu izpildes modelis maziem un vidējiem uzņēmumiem”.

Darba vadītāja: profesore Dr. oec. Vita Zariņa.

Recenzenti: Dr.oec. Jānis Vanags, Rīgas Tehniskā Universitāte, profesors, Latvija; Dr. oec. Andra Zvirbule-Bērziņa, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, profesore, Latvija; Dr..oec.. Suat Begec, Toros University, profesors, Turcija.

Saņemtie  atzinumi par promocijas darbu:

Fūrmana Saspiestā gaisa tehnikas un hidraulikas uzņēmuma: - atzinīgi vērtē Hainsa Akseļa Hirhvema disertāciju, atzīstot, ka tendence nodot kompensācijas darījumu saistības piegādes ķēdes uzņēmumiem arvien pieaug, it īpaši saistībā ar globāli operējošiem Oriģinālā aprīkojuma ražotājiem. Mūsu īpašu interesi piesaistīja kompensācijas darījumu ietekme uz uzņēmējdarbības procesiem tādos mazos un vidējos uzņēmumos kā mūsējais. Turklāt, ir jāatzīmē, ka piedāvātais modelis nepieciešamības gadījumā ir iestrādājams mūsu Kvalitātes Rokasgrāmatā (ISO 9000 ff) ar pavisam nelieliem pielāgojumiem.

Vācijas uzņēmums Boss Systems – izsaka atbalstu Hainsa Akseļa Hirhvema disertācijai no klasiska mazā un vidējā uzņēmuma puses. Boss-System ir globāli operējošs personalizētas datorprogrammatūras ražotājs, kas specializējies kriptogrāfiskas programmatūras ražošanā un izstrādā inovatīvus risinājumus gan privātajam, gan valstiskajam sektoram. Tāpēc, daudzos gadījumos mēs strādājam kā piegādātājs lieliem datorprogrammu ražotājiem un saskaramies ar kompensācijas darījumu saistībām. Šajā sakarā jāatzīst, ka šī ir pirmā reize, kad mums tiek piedāvāts tik praktiski pielietojams darbs saistībā ar kompensācijas darījumiem. Mūsu īpašu uzmanību piesaistīja detalizētais uzdevumu pārskats katram atsevišķajam uzņēmējdarbības procesam, kas saistīts ar kompensācijas darījumiem. Mūsuprāt, mūsu uzņēmumā daļēja modeļa pārņemšana ir iespējama bez īpašas pielāgošanas. Attiecīgi, uzskatām, ka disertācija ir ļoti interesanta un satur daudz lietderīgas informācijas.

14.05.2015

Nodarbību saraksts