Aktualitātes>Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes absolvente uzvar zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes absolvente uzvar zinātniski pētniecisko darbu konkursā (0)

21. novembrī, nozares gadskārtējā sarīkojuma „Tūrisma forums 2014” ietvaros, tika nosaukti studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji tūrisma nozarē. 1.vietu izcīnīja Biznesa augstskolas Turība studente Naura Kikuste ar diplomdarbu „Zīmolu personības izmantošana Latvijas pilsētu pozicionēšanā”. Darba vadītājs Ainars Brencis.

Konkursa vērtēšanas komisijas locekle TAVA tūrisma produktu attīstības vecākā speciāliste Inese Šīrava pastāstīja: „Studentu darbus lasīt vienmēr ir ļoti saistoši. Komisijai šogad bija grūts uzdevums, jo labu darbu bija daudz. Laureātu vidū šoreiz iekļuva gan ļoti praktisks darbs, kas uzsver mūsdienās būtisko vizuālās informācijas nozīmi,  gan pētījums par to, kādi panākumi ir, Latvijas pilsētām ieviešot zīmolus, gan ļoti nopietns un apjomīgs darbs par pētījumu nozīmi klasteru attīstībā.”

Studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) rīkoja trešo gadu pēc kārtas. Šai reizē konkursam tika iesniegti 24 pieteikumi, 11 ir bakalauru, 6 maģistru, 3 studiju darbi un 4 diplomdarbi.11 konkursa pieteikumu saņemts no Vidzemes augstskolas, 7 no Biznesa augstskolas Turība un 6 no Latvijas Lauksaimniecības universitātes. No Turības konkursam tika izvirzīti un kā labi darbi tika novērtēti arī Ieva Lazdāne,  Agnija Berķe, Līga Enkuzena, Naura Nikuste un Signe Karlsone

Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa stāsta: „Mēs esam ļoti gandarīti par augsto absolventes darba novērtējumu nacionālā līmenī, kas vēlreiz apliecina, ka pētījumi ir praktiski, nozarei vajadzīgi un no nozares puses ļoti novērtēti.”

Augstskolas studenti nopietni pievēršas pētniecisko darbu izstrādei dažādos studiju līmeņos – kā bakalaura studiju periodā, tā arī turpinot studijas maģistrantūrā. Kā stāsta Turības Tūrisma pētniecības centra vadītājs un maģistra studiju programmas direktors Ēriks Lingebērziņš, augstskolas maģistru zināšanu līmenis uzlūkojams kā konkurētspējīgs ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā. „Šogad bija iespēja piedalīties maģistru darbu vērtēšanā Lucernas Universitātē Šveicē, kur gūtā pieredze apstiprināja mūsu maģistrantu līdzvērtīgo zināšanu līmeni, kas nozīmē, ka augstskolā piedāvātā izglītība atbilst starptautiskām prasībām un mūsu topošie speciālisti spēj konkurēt starptautiskajā tirgū vienlīdz spēcīgi kā Eiropas attīstītāko valstu iedzīvotāji.”

Biznesa augstskolas Turība un citu augstāko izglītības iestāžu studenti, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus un piedaloties šāda veida konkursos, veicina Latvijas tūrisma nozares izpēti un analīzi un sekmē studentu zinātniski pētniecisko darbību tūrisma jomā.

Foto: TAVA

 

25.11.2014

Nodarbību saraksts