Aktualitātes>Biznesa augstskolas Turība profesors Guntis Zemītis kļuvis par LZA akadēmiķi

Biznesa augstskolas Turība profesors Guntis Zemītis kļuvis par LZA akadēmiķi (4)

27. novembra Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulcē, Biznesa augstskolas Turība profesors Guntis Zemītis ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli. Ievēlēšana notikusi atbilstoši Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtiem, aizklātā balsojumā.

Vēstures zinātņu doktors, arheologs Guntis Zemītis savu darba mūžu veltījis Latvijas vēstures izpētei. Daudzu gadu garumā kopā ar arheologu Jāni Graudoni (1913 – 2005) piedalījies Turaidas pils arheoloģisko izrakumu ekspedīcijā.

Gunta Zemīša zinātniskās darbības virzieni pēdējos gados ir Latvijas iedzīvotāju kultūra 9.-13.gs. Baltijas ekonomisko un politisko notikumu kontekstā; Materiālās un garīgās kultūras attīstības tendences 9.-13.gs.; valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” ietvaros – Cilvēks, sabiedrība, identitāte, valstiskums: vēstures un kultūras aspekti.

Guntim Zemītim ir daudz nozīmīgas publikācijas. 2004. gadā izdota monogrāfija „Ornaments un simbols Latvijas aizvēsturē”, 2003. un 2006. gadā izdota mācību grāmata „Ārvalstu valsts un tiesību vēsture” u.c. Visnozīmīgākā pēdējo gadu publikācija, kuras redakcijas kolēģijā un rakstu tapšanā piedalījies arī Guntis Zemītis ir akadēmiskais rakstu krājums „Latvieši un Latvija”. Par ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā G.Zemītim ir piešķirta Ministru kabineta balva, kas ir Latvijas Republikas valdības augstākais apbalvojums.

Profesors Guntis Zemītis ir ilggadējs Komunikācijas fakultātes profesionālā maģistra programmas Sabiedriskās attiecības direktors, kurš aktīvi piedalās arī fakultātes rīkotajās aktivitātēs, piemēram, Komunikācijas fakultātes studentu Draudzības talkā un Dinamiskās domas darbnīcā.

Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas fakultātes dekāns, asoc. profesors Andris Pētersons: “Guntis Zemītis ir studentu un kolēģu cienīts profesors un zinātnieks. Kompetents, prasīgs pret sevi un citiem, aktīvs, atsaucīgs un ārkārtīgi cilvēcisks. Akadēmiķis, kurš ir un turpinās būt cieši saistīts ar praksi gan kā vēsturnieks, gan komunikācijas pārzinātājs.”

Biznesa augstskola Turība sveic profesoru Gunti Zemīti un lepojas ar mūsu akadēmiskā personāla panākumiem!

09.12.2014

Nodarbību saraksts