Aktualitātes>Biznesa augstskolas Turība GADA BALVA "Brīvība. Uzņēmība. Kompetence."

Biznesa augstskolas Turība GADA BALVA "Brīvība. Uzņēmība. Kompetence." (0)

21.04.2016

Lai stiprinātu saikni ar augstskolas absolventiem un novērtētu viņu panākumus, pagājušajā gadā tika aizsākta jauna tradīcija - Turības absolventu gada balva „Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.”. Biznesa augstskola Turība lepojas ne vien ar saviem absolventiem un viņu panākumiem, bet arī ar studentiem, profesoriem un cilvēkiem, kuri ar savu darbu ir tuvinājuši augstskolu mērķu sasniegšanai, tāpēc šogad svinīgās ceremonijas laikā tiks piešķirti apbalvojumi - Goda absolvents, Goda doktors, Goda profesors un Goda studējošais.

Līdz 2016. gada 4. martam augstskolas personālam un studējošajiem ir tiesības izvirzīt pretendentus Goda nosaukumu piešķiršanai, iesniedzot pieteikumu augstskolas sekretariātā vai sūtot to uz e-pastu turiba@turiba.lv, pieteikumā norādot:
- nomināciju, kurā izvirza kandidātu Goda nosaukuma piešķiršanai,
- kandidāta vārdu, uzvārdu un, ja iespējams, darba vietu un ieņemamo amatu,
- pamatojumu kandidāta izvirzīšanai - kandidāta ieguldījumu, nopelnu un sasniegumu aprakstu,
- izvirzītāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (e-pastu un telefona numuru) un statusu augstskolā (personālam – amats, studējošajam – studiju programma, studiju gads).

PIETEIKUMA FORMA (aizpilda augstskolas personāls un studējošie)

Augstskolas absolventiem, fakultāšu domniekiem un Padomnieku konventa dalībniekiem, sadarbības partneriem, nozaru un darba devēju organizācijām ir iespēja ieteikt kandidātus izvirzīšanai Goda nosaukuma piešķiršanai, aizpildot pieteikuma formu.

PIETEIKUMA FORMA (aizpilda absolventi, fakultāšu domnieki, Padomnieku konventa dalībnieki, sadarbības partneri, nozaru un darba devēju organizācijas)

Jebkurš Biznesa augstskolas Turība absolvents, students un/vai profesors var tikt ieteikts vai izvirzīts, kā arī ieteikt vai izvirzīt apbalvojuma saņemšanai pats sevi.

No ieteiktajiem kandidātiem Goda nosaukumu saņemšanai tiks izvirzīti tie kandidāti, kuri izcelsies ar saviem darbiem, sasniegumiem un nopelniem biznesā, izglītībā, zinātnē un citās jomās.

Par to, kuriem no izvirzītajiem kandidātiem piešķirt Goda nosaukumus, lems Senāta apstiprināta Goda nosaukumu komisija. Goda nosaukumu komisija rekomendēs Senātam pretendentus Goda nosaukuma piešķiršanai, un Senāts to apstiprinās vai noraidīs.

Apbalvojamo absolventu saraksts tiks publicēts augstskolas mājas lapā www.turiba.lv 2016. gada aprīlī.

Apbalvojuma saņēmēji tiks informēti personiski un aicināti uz svinīgo Turības gada balvas „Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.” apbalvošanas ceremoniju, kas notiks 21. aprīlī.

Goda nosaukums apliecina Biznesa augstskolas Turība atzinību personas nopelniem sabiedrības un augstskolas labā, tas nedod materiālas priekšrocības. Goda nosaukums tiek piešķirts uz mūžu. Goda nosaukumu sevišķi būtisku iemeslu dēļ var atsaukt ar Satversmes sapulces lēmumu.

NOLIKUMS PAR GODA NOSAUKUMIEM

03.03.2016

Komentāri

Nodarbību saraksts