Aktualitātes>Biznesa augstskolas Turība Cēsu filiālē jauna vadītāja

Biznesa augstskolas Turība Cēsu filiālē jauna vadītāja (1)

No 2014. gada 1. marta Biznesa augstskolas Turība Cēsu filiāli vada Inga Jurševska, kuras viena no prioritātēm būs attīstīt studijas, balstoties uz speciālistu pieprasījumu, reģionālo ekonomisko attīstību un veidojot reģiona studentu un mācībspēku ciešāku saikni ar augstskolu Rīgā.

Jaunā vadītāja uzsver, ka, pirmkārt, augstskolu filiālēs reģionos, ir būtiski attīstīt tos studiju virzienus un programmas, pēc kuriem reģionā ir darbinieku pieprasījums. Otrkārt, nosakot studiju maksu, jāņem vērā reģiona ekonomiskā attīstība un potenciālo studentu finansiālās iespējas. Treškārt, svarīgi gādāt par reģiona studentu un mācībspēku saikni ar augstskolu Rīgā, pasniedzēju komandā iekļaujot gan vietējos, gan Rīgas pasniedzējus, organizējot vieslekcijas, rosinot reģiona studentus iesaistīties augstskolas studējošo pašpārvaldes rīkotajās aktivitātēs Rīgā.

Viņasprāt, svarīgi arī turpmākā darbā būs gādāt, lai studijām Turības Cēsu filiālē kvalitātes „latiņa” turētos nemainīgi augstu.

Kvalitatīvi un no sirds padarīts darbs vienmēr nes gandarījumu. Būtiski, lai studenti par šeit pavadīto laiku varētu teikt, ka tas ir bijis piepildīts, attīstību veicinošs un atklāsmēm bagāts laiks. Cēsu filiāle šobrīd ir studentiem bagātākā no Turības  filiālēm, ar labām tradīcijām un iestrādēm 11 gadu garumā. Tas, manuprāt, ir drošs pamats, lai turpinātu gādāt par augstu studiju kvalitāti un, iespējams, piedāvātu kādu jaunu studiju programmu,” skaidro I. Jurševska.

I. Jurševska ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. Paralēli darbam Biznesa augstskolas Turība Cēsu filiālē strādā kā lektore Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. I. Jurševska ir ilggadēja vadītāja RPIVA Psiholoģiskās palīdzības un atbalsta centram, kur praktizē kā psiholoģe un ģimenes psihoterapeite.

 

07.03.2014

Nodarbību saraksts