Aktualitātes>Biznesa augstskolā Turība realizē unikālu mācību kursu mediācijā

Biznesa augstskolā Turība realizē unikālu mācību kursu mediācijā (0)

No 5.  līdz 16. oktobrim Biznesa augstskolā Turība tiek realizēts unikāls intensīvais mācību kurss mediācijā. Mediācija ir plaši izplatīta un izmantota metode ASV, Lielbritānijā u.c., un, lai gan mediācija ir metode, kas viennozīmīgi varētu atslogot tiesu sistēmu un sniegtu iespēju strīdus risināt ārpus tiesas ceļā, Eiropā šī metode netiek pilnvērtīgi izmantota.

Vērtējot projekta saturu, jāsecina, ka tas ir unikāls mācību modelis Eiropas Savienības mērogā, jo divu nedēļu garumā studentiem no četru valstu augstskolām tiek sniegta iespēja bez maksas apgūt ļoti plaša spektra zināšanas mediācijā.

Projektā piedalās studenti no Biznesa augstskolas Turība (Latvija), Viļņas Universitātes (Lietuva), Tallinas Tehniskās Universitātes (Igaunija) un Dženovas Universitātes (Itālija). Papildus nosauktajām valstīm, studentu vidū ir jaunieši arī no Gruzijas, Somijas, Nepālas, Taizemes, Baltkrievijas un Spānijas. Tik plaša valstu pārstāvniecība nodrošina iespēju apspriest studiju tēmas starpkultūru gaisotnē.

Studijas aptver tēmas par konfliktoloģiju, mediācijas tiesisko regulējumu nacionālajā un starptautiskajā mērogā, mediācijas psiholoģiskajiem un kultūras aspektiem, mediāciju krimināllietās, ētiku, u.c.

Arī pasniedzēju komanda, kas jau trīs gadus kopā darbojas mediācijas izpētes jomā, pārstāv augstāk minētās četru valstu augstskolas. Šogad mācībspēki ir izvirzījuši ambiciozu mērķi –izstrādāt mācību grāmatu par mediāciju (angļu valodā), kas bez maksas būs pieejama internetā. E-grāmatu par mediāciju plānots pabeigt 2016. gada vidū, kad tā tiks publiskota katras projektā iesaistītās universitātes mājas lapā.

Tāpat pasniedzēji turpina darbu pie mediācijas mācību materiāliem un palīglīdzekļiem, kā arī video lekcijām, kas pēc projekta pabeigšanas bez maksas būs pieejamas internetā. Tik plaša apjoma mācību līdzekļi par mediāciju līdz šim nav radīti nevienā augstskolā.

Mediācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija direktīvu Nr. 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās ir strukturēts process, kurā divas vai vairāk strīdus puses cenšas vienoties par izlīgumu ar mediatora palīdzību. Eiropas Savienības dalībvalstīs šī direktīva ir ieviesta nacionālajās normās ar mērķi atslogot tiesas un veicināt strīdā iesaistītās puses pašām risināt savus jautājumus ar mediatora palīdzību. Mediācijas tēma ir ļoti aktuāla Latvijā, un oktobra sākumā notiek sertificēto mediatoru eksamenācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumu Nr. 433 “Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība” 17.4. un 65.2. punktu, lai kļūtu par sertificētu mediatoru nepieciešams noklausīties mācību kursu vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā. Attiecīgi Biznesa augstskolas Turība piedāvātais intensīvais mācību kurss šobrīd ir viens no mācību kursiem, kurš nākamajiem sertificētajiem mediatoriem kalpos par pamatu zināšanām un sertifikāta iegūšanai.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus Plus aktivitātes Stratēģiskās Partnerības atbalstu. Projekta numurs: 2014-1-LV01-KA203-000506.

07.10.2015

Nodarbību saraksts