Aktualitātes>Biznesa augstskolā Turība notiek starptautiska konference par Eiropas nākotnes izaicinājumiem

Biznesa augstskolā Turība notiek starptautiska konference par Eiropas nākotnes izaicinājumiem (0)

No 28. līdz 30. maijam Rīgā norisinās Starptautiskais Zinātnes forums, kas veltīts Latvijas un Indijas sadarbībai zinātnes, izglītības un biznesa jomās. Forumu organizē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Biznesa augstskola Turība, Latvijas Universitāte, Dev Sanskriti Universitāte (Indija), Madrasas Universitāte (Indija), Haidarābādas Universitāte (Indija) un Manipalas Universitāte (Indija), pasākumu atbalsta Latvijas indiešu diaspora. Galvenā uzmanība tiks pievērsta sabiedrības un vides mijiedarbībai, migrācijas un izglītības aktuālajām problēmām un jautājumiem, kuri ir būtiski Eiropas Savienības valstīm.

Foruma ietvaros notiek vairākas konferences, kurās tiek skatīts plašs jautājumu loks – valodniecība, kultūras identitāte, izglītības un globalizācijas mijiedarbība, reliģija, Eiropas nākotnes attīstība, integratīvā medicīna u.c.

Foruma ietvaros 29. maijā Biznesa augstskolā Turība notiek XVI Starptautiskā zinātniskā konference „Gudra, ilgtspējīga un iesaistoša Eiropa: izaicinājums attīstībai”, kuras ietvaros tiks diskutēts par tiem izaugsmes faktoriem un prioritātēm, kuri ir integrēti Eiropas Komisijas stratēģijā „Eiropā 2020”. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tūrismam, uzņēmējdarbībai, jurisprudencei un komunikācijai.

Konferencē piedalīsies pārstāvji no Latvijas, Indijas, Portugāles, Polijas, Lietuvas, Turcijas, Krievijas un Šveices, kuri uzstāsies ar ziņojumiem tūrisma un uzņēmējdarbības nozarēs, pētījumiem sabiedrības līdzdalībā attīstības procesu plānošanā, kā arī, kas raksturo latviešu identitāti un kultūras vidi Latvijā.

Paralēli konferencei Biznesa augstskolā Turība notiek vairākas konferences Latvijas Universitātē. Tostarp par kultūras tradīciju interpretāciju mūsdienu pasaulē, klimata pārmaiņām globālā un lokālā mērogā, holistiskās medicīnas integrāciju mūsdienu akadēmiskajā praksē, multikulturālismu un multilingvistismu, kultūras identitāti globālajā kontekstā, ājurvēdas nozīmi mūsdienu medicīnā un citiem jautājumiem.

Papildu informācija par forumu kopumā un atsevišķām konferencēm pieejama Biznesa augstskolas Turība mājas lapas sadaļā „Uzņēmējiem un zinātnei”.

29.05.2015

Nodarbību saraksts