Aktualitātes>Biznesa augstskola Turība iekļūst trīs augstāk vērtēto augstskolu sarakstā

Biznesa augstskola Turība iekļūst trīs augstāk vērtēto augstskolu sarakstā (0)

Šodien Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar karjeras un izglītības portālu Prakse.lv iepazīstināja ar Latvijas darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu TOPu, kas jau trešo gadu sniedz jauniešiem ieskatu pieprasītākajās profesijās un izglītības iestādēs, kur tās būtu vislabāk apgūt. TOPa mērķis ir veicināt pārdomātu pamatskolu un vidusskolu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot vērā darba devēju viedokli. Piedzīvojusi kāpumu par vienu vietu, šogad darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu pirmajā trijniekā ierindojas arī Biznesa augstskola Turība.

LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: "Ar šo TOPu vēlamies dot iespēju jauniešiem uzzināt darba devēju viedokli, kādās izglītības iestādēs ir vērts apgūt savu nākotnes profesiju. Meklējot savu nākotnes izglītību, katrs jaunietis domā par nākotnes karjeras un darba iespējām. Un tieši darba devēji ir tie, kas vislabāk spēj novērtēt savu darbinieku reālās zināšanas un prasmes, ko sniedz dažādas izglītības iestādes Latvijā. TOPs ir ļoti labs karjeras rīks, kur jaunieši var iegūt informāciju par izglītības, prakses un nākotnes darba iespējām."

Apkopojot informāciju par darba devēju ieteiktākajām izglītības iestādēm, arī šogad TOPa līdera godu saglabā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kurai seko Latvijas Universitāte (LU), Biznesa augstskola Turība (BAT), kas šogad piedzīvojusi kāpumu par vienu vietu un iekļuvusi TOP 3, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), un TOP 5 noslēdz Banku augstskola (BA).

RTU mācību prorektors Uldis Sukovskis: "Esam gandarīti, ka Latvijas uzņēmēji augstu novērtē RTU sagatavotos speciālistus un jau trešo gadu pēc kārtas ir atzinuši RTU par vislabāko augstskolu Latvijā. Tieši darba devēju vērtējums, ne augstskolu rindošana dažādos reitingos, ir vislabākais un precīzākais mūsu studiju programmu kvalitātes indikators. Šāds aptaujas rezultāts ir arī likumsakarīgs, jo pieprasījums pēc inženierzinātņu speciālistiem darba tirgū pieaug, savukārt RTU studiju programmas ir augstā kvalitātē un atbilst pieprasījumam."

Biznesa augstskola Turība rektors Jānis Načisčionis augstskolas kāpumu TOPā raksturo šādi: "Augstskolas spēja uzklausīt un ar reālu rīcību atbildēt nozarēm, darba devējiem, topošajiem profesionāļiem un absolventiem, kas ir mūsu tiešākie darba vērtētāji un sadarbības partneri, vainagojies ar augstu novērtējumu un paļaušanos mūsu centieniem sniegt darba tirgū pieprasītas praktiskās zināšanas un kompetences. Ar šādu pieeju esam palūkojušies ilgtermiņā, un tas iespējams tikai pateicoties visu iesaistīto pušu atbalstam un līdzdalībai studiju procesa pilnveidošanā un kvalitātes celšanā."

Arī šogad dominē inženiertehniskās zinātnes, tomēr ievērojami palielinājies pieprasījums pēc uzņēmējdarbības speciālistiem un apkalpojošās sfēras darbiniekiem.

TOPa rezultāti liecina, ka šogad darba devēju biežāk minēto profesiju lokā biežāk minētās ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares specialitātes, par TOPa līderi izvirzot programmētāja profesiju. Tai seko tādas profesijas kā grāmatvedis, mārketinga speciālists, projektu vadītājs, sabiedrisko attiecību speciālists un citas. Lielu kāpumu piedzīvojusi būvinžiniera profesija (+47 vietas), viesmīļa (+14) un farmaceita profesija (+13).

"IT joma ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē ir viena no visstraujāk augošām jomām. Tas saistīts ar tehnoloģiju progresu, kā rezultātā īsā laikā tiek izstrādātas un plašākam lietotāju skaitam piedāvātas arvien modernākas un tehnoloģiski inovatīvākās preces un pakalpojumi. Šīs jomas izaugsmi izjūt arī darba devēji Latvijā, jo joprojām ir vērojams labu IT speciālistu trūkums, kas visbiežāk ir saistīts ar nevienmērīgu proporcija starp humanitāro un eksakto studiju programmu absolventiem, kuriem darba vieta Lattelecom atradīsies vienmēr," stāsta Ingrīda Rone, Lattelecom Valdes locekle, Personāla vadības direktore.

Portāla Prakse.lv vadītājs Jānis Logins: "Šogad ievērojami vairāk ieteiktas ar uzņēmuma darbības nodrošināšanu saistītas profesijas, kā grāmatvedis, sabiedrisko attiecību speciālists, mārketinga speciālists. Uzņēmumi saprot, ka bez šīm atbalsta funkcijām nespēs sekmīgi konkurēt tirgū. Uzlabojoties valsts ekonomikai, nepieciešams ne vien produktus saražot, bet arī sekmīgi realizēt vietējos un ārvalstu tirgos. Tas paver plašas iespējas jauniešiem, kas plāno studēt attiecīgajās profesijās, galvenais izvēlēties labāko izglītības iestādi!"

Visbiežāk minēto studiju programmu desmitniekā augstu vērtēta ir RTU piedāvātā datorzinātņu studiju programma un vairākas LU apgūstamās studiju programmas, kā datorzinātņu, grāmatvedības, komunikācijas un vadības zinātņu programmas, tāpat arī BA uzņēmējdarbības vadības un finanšu, Turības tūrisma un viesmīlības, kā arī Rīgas Ekonomikas augstskolas bakalaura programma ekonomikā un uzņēmējdarbības vadībā.

Ieteiktāko izglītības iestāžu TOPs tiek veidots jau trešo gadu, aicinot darba devējus karjeras un izglītības portālā Prakse.lv izteikt viedokli, kuras profesijas ir pieprasītas darba tirgū un kurās izglītības iestādēs darba devēji ieteiktu tās apgūt, lai attiecīgie speciālisti būtu profesionāli un nepapildinātu bezdarbnieku rindas. TOPa veidošanā šogad piedalījies ievērojams skaits uzņēmumu, kuri pārstāv visplašāko tautsaimniecības nozaru loku, turklāt aktīvi iesaistījušies arī mazie un vidējie uzņēmumi, reģionālie uzņēmumi un valsts un pašvaldību iestādes.

TOPs kļuvis par izglītības iestāžu kvalitātes rādītāju.

Katram absolventam ir svarīgi pēc mācību beigšanas strādāt izvēlētajā nozarē un profesijā. Latvijas darba devēji ir norādījuši, kuru skolu absolventus viņi labprāt ņemtu praksē vai darbā. Līdz ar to izglītības iestādes, kuras nav ierindojušās darba devēju vērtējuma augšgalā, ir spiestas domāt par savu programmu atbilstību darba devēju prasībām un absolventu profesionālo sagatavotību darba tirgum.

"Topā norādījām tādus mūsu uzņēmumam aktuālus studiju virzienus kā finanses, loģistika, darba aizsardzība un personālvadība. Tāpat iesakām mācības turpināt arī pēc bakalaura studijām. Taču brīdī, kad pabeigta vidusskola, vēl ir tāls ceļš ejams līdz maģistra grādam un speciālista statusam, tāpēc aicinām jauniešus nopietni domāt par praktisku iemaņu iegūšanu jau augstskolas laikā, meklējot pirmās prakses vai darba iespējas. Ir svarīgi, lai izglītību papildinātu praksē uzzinātais un otrādi," stāsta Statoil Fuel & Retail Latvia Biznesa atbalsta direktore Jekaterina Leidmane.

Jauniešu ievērojami vairāk sākuši pievērst uzmanību tieši darba devēju viedoklim konkrētās nozarēs, jo TOPa sadaļas apmeklējums portālā Prakse.lv šogad audzis par 27%, proti, 2013./2014. mācību gadā TOPu skatījuši 190 000 cilvēku.

LDDK un Prakse.lv pārstāvji aicina jauniešus ieklausīties darba devēju viedoklī, izvēloties studiju jomu un izglītības iestādi, lai nodrošinātu sev darba iespējas nozarē, kuru plāno apgūt. TOPā iespējams aplūkot arī ieteikumus nozaru griezumā, lai katrs jaunietis zinātu, kur apgūt to profesiju, kas saista visvairāk.

Detalizētus darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un profesiju TOPa rezultātus iespējams aplūkot karjeras portālā www.prakse.lv/tops.

Par LDDK:
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devēju intereses pārstāvošā organizācija Latvijā uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, izglītības, nodarbinātības, sociālās drošības, veselības aprūpes, darba tiesību un darba aizsardzības jomās. LDDK ir sociālā dialoga partneris valdībai un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, ved sarunas ar valsts un pašvaldību institūcijām, apvieno 68 nozaru, profesionālās un reģionālās uzņēmēju biedrības un darba devēju organizācijas, kā arī vadošos uzņēmumus, kuros strādā virs 50 darbiniekiem, - kopumā vairāk nekā 5000 darba devējus. Kopumā LDDK biedri Latvijā nodarbina virs 37% darba ņēmēju.

Par Prakse.lv:
Prakse.lv ir lielākais izglītības un karjeras portāls Latvijā. Tā ir platforma, kurā vairāk nekā 64 000 reģistrēto jauniešu sazinās ar uzņēmumiem, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un mācību iestādēm, lai kopēji vienotos par prakses, brīvprātīgā un vasaras darba iespējām, iepazīstos ar profesijām un mācību iestāžu piedāvātajām studiju programmām, uzdotu sev interesējošus jautājumus, pieteiktos karjeras pasākumiem un izmantotu vēl daudzas citas iespējas. Portāla mērķis ir palīdzēt jauniešiem veidot savu karjeru veiksmīgāk.

16.06.2014

Nodarbību saraksts