Aktualitātes>Biznesa augstskola Turība – darba devēju ieteiktāko augstskolu TOP5

Biznesa augstskola Turība – darba devēju ieteiktāko augstskolu TOP5 (20)

Jau piekto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar karjeras portālu Prakse.lv un ar Statoil atbalstu veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju. TOPa mērķis ir veicināt pārdomātu pamatskolu un vidusskolu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot vērā darba devēju viedokli. Šogad viedokli izteikuši 2209 darba devēji, kas ir 14 reižu vairāk nekā pirmajā TOPa tapšanas gadā.

Biznesa augstskola Turība ierindojusies darba devēju ieteiktāko skolu un studiju TOP5. Augstskolas piedāvātā studiju programma „Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” ierindota starp 10 ieteiktākajām studiju programmām.

Darba devēju ieteiktāko skolu un studiju TOPs tiek veidots, lai nodrošinātu jauniešiem nepastarpinātu informāciju par darba tirgu, palīdzot turpat 31 tūkstotim pamatskolu, vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu absolventiem šovasar izdarīt pareizo tālākās izglītības izvēli, kas rezultētos veiksmīgā karjerā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju programmu TOPs ir labs informatīvais līdzeklis absolventiem, jo tā veidošanā piedalījās visdažādākie Latvijas uzņēmumi, kuri ir ieinteresēti, lai darba tirgū nonāktu zinoši speciālisti.”

TOPa veidošanā šogad piedalījies rekordliels skaits uzņēmumu, kas norāda uz darba devēju ilgtermiņa stratēģiju personāla piesaistē un vēlmi iesaistīties jauniešu karjeras izvēlē, veicinot ekonomisko attīstību Latvijā.

Detalizētus darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un profesiju TOPa rezultātus iespējams aplūkot karjeras portālā Prakse.lv adresē www.prakse.lv/top

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 45% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 110 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 66 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.

Par Prakse.lv:

Prakse.lv ir lielākais izglītības un karjeras portāls Latvijā, apvienojot vairāk nekā 81 000 jauno profesionāļu un 4590 darba devēju. Tā ir platforma, kurā jaunieši var atrast sev piemērotāko darba devēju praksei vai darbam, savukārt darba devēji atrast talantīgus jaunos darbiniekus. Portālā ik dienu pieejamas vairāk nekā 2000 prakses un darba vakances tieši jauniešiem. Portālā papildus iespējams iepazīties ar profesijām un mācību iestāžu piedāvātajām studiju programmām, ar darba devēju ieteikumiem studiju programmu izvēlei, iepazīt darba devējus ar virtuālo praksi. Portāla mērķis ir palīdzēt jauniešiem veidot savu karjeru veiksmīgāk un palīdzēt piesaistīt talantus darba devējiem.

07.07.2016

Komentāri

tech pr firms

12.01.2018. 05:18
This is truly a decent and educational, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it,

pest control

06.01.2018. 13:19
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. I really enjoyed reading this post. big fan, thank you!

cctv camera

06.01.2018. 13:18
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. I really enjoyed reading this post. big fan, thank you!

Click To Discover More!

03.12.2017. 05:59
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.

downloadingisnice.top

16.11.2017. 00:23
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.

downlodable music

25.10.2017. 16:51
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work.
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks.
I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts . I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming!

avtaxi.ru

18.09.2017. 13:38
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work.

downlodable software

16.08.2017. 22:02
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.

http://mebelnazakaz07.ru

01.08.2017. 15:10
Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. Im moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand.

downlodable games

14.07.2017. 00:11
Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job.

download torrent

02.07.2017. 21:51
This is a great web site. Good sparkling user interface and very informative blogs. I will be coming back in a bit, thanks for the great article. I have found it enormously useful.

web site!

30.06.2017. 09:02
That appears to be excellent however i am still not too sure that I like it. At any rate will look far more into it and decide personally!

download software

08.06.2017. 13:41
That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.

downlodable tv shows

16.05.2017. 13:40
Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. Im moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand.

avtobaza-pk.ru

05.05.2017. 10:25
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

liuhey.com

12.04.2017. 14:16
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.

Nodarbību saraksts