Aktualitātes>Augstākā izglītība – pieejama arī attālināti

Augstākā izglītība – pieejama arī attālināti (0)

Laikā, kad darbs attālināti kļūst par daudzu strādājošo ikdienu, arī augstākās izglītības iegūšanas iespējas ir pieejamākas cilvēkiem, kuri dzīvo un strādā visā pasaulē. Globalizācija ietekmē ikvienu jomu, tostarp augstākās izglītības iegūšanas tendences. Pieaug to cilvēku skaits, kuri iegūst augstāko izglītību attālinātā formātā, kas sniedz iespēju sabalansēt darbu un ģimenes dzīvi ar studijām jebkurā laikā, vietā un atbilstoši studējošā iespējām.

Pilnveido zināšanas attālināti

Internetā arvien pieejamāki kļūst dažādi izziņas materiāli, mācību kursi, video pamācības. Arī augstāko izglītību mūsdienās ērti iespējams apgūt attālinātā veidā, un daudzi izmanto šo iespēju, kas palīdz ietaupīt ne tikai naudu, bet arī veltīt mācībām laiku tad, kad tas ir iespējams. Globalizācijas ietekmē attālināto studiju augstskolā popularitāte augs. Pārcelšanās uz citu valsti darba vai ģimenes dēļ vairs nav iemesls mācību pārtraukšanai, to ir iespējams apvienot, izvēloties apgūt augstāko izglītību e-studiju veidā.

 „E-studijas izvēlējos, jo mani saistīja tas, ka nav jāatrodas auditorijā no rīta līdz vakaram, varu plānot savu laiku un pilnvērtīgi nodoties darbam. Mācoties citās iestādēs, sapratu, ka šāds mācību formāts personīgi man der vislabāk. Studiju laikā pārliecinājos, ka tieši pati lasot un meklējot informāciju daudz labāk izprotu un iegaumēju mācību saturu. Rezultātā, protams, priecē ne tikai iegūtās zināšanas, bet arī iegūtais diploms, kas atbilst klātienē iegūtai izglītībai,” par savu e-studiju pieredzi stāsta tējnīcas "Sapņotava" īpašniece, Biznesa augstskolas Turība profesionālā bakalaura studiju programmas „Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” absolvente Ieva Miltiņa.

Motivācija mācīties

Sevis disciplinēšana, spēja iedziļināties un plānot savu laiku nepieciešama ikvienā mācību procesā – gan klātienes, gan studijās attālināti. Mūsdienu dinamiskajā laikā tendence augstākās izglītības apguvei izvēlēties e-studijas pieaug. Apgūt studiju saturu attālinātā veidā galvenokārt izvēlas aizņemti cilvēki, kuri ir aktīvi savā profesionālajā darbībā, kā arī jaunās māmiņas vai cilvēki, kuri pārceļas uz dzīvi ārvalstīs. E-studiju absolventi un studenti ir vienisprātis – tas, cik veiksmīgas būs studijas attālināti, nosaka tas, cik students pats ir aktīvs un vai ir gatavs iesaistīties mācību procesā. Ir svarīgi rast motivāciju pilnveidot savas zināšanas un iegūt augstāko izglītību.

„Studēšanas procesa atslēgas vārds ir motivācija mācīties – gan klātienes studijās, gan attālinātā formātā. Mana izvēle bija par labu e-studijām, jo šādā veidā iespējams apvienot visu – darbu, mācības, hobijus. Tā kā pats aktīvi darbojos uzņēmējdarbības jomā, tad Turības e-studijas ir ērts veids, kā apvienot aktīvu profesionālo darbību ar augstākās izglītības iegūšanu. E-studijas sniedz iespēju veiksmīgi plānot savu ikdienu. Studiju procesā ir bijis periods, kad divos, trīs mēnešos „iespringu” uz mācībām, šajā laikā nokārtoju visas ieskaites un eksāmenus, un varēju atkal nodoties darbam. Manuprāt, e-studijas ir lielisks veids, kā papildināt zināšanas, īpaši profesionāļiem, kuri jau izveidojuši veiksmīgu karjeru,” stāsta uzņēmējs, Biznesa augstskolas Turība profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” students Zigmunds Freibergs.

Ekonomē laiku un naudu

Biznesa augstskola Turība ir viena no pirmajām augstskolām Latvijā, kas īsteno e-studijas. Augstāko izglītību Turībā attālināti iespējams apgūt jau kopš 1999. gada. Šo gadu laikā praksē ir gūtas idejas studiju satura un procesa pilnveidošanai, lai sniegtu studentiem nepieciešamās zināšanas un prasmes. Biznesa augstskolas Turība e-studijas ir ērts veids, kā iegūt augstāko izglītību attālināti. Iegūtā kvalifikācija un diploms ir līdzvērtīgs klātienes studijām. E-studiju formātā iespējams apgūt 1. līmeņa (koledžas), kā arī profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmas.

 „E-studiju studenti ir kopsolī ar straujo dzīves ritmu, ko pieprasa 21. gadsimts. Mūsu absolventi ir  novērtējuši iespēju mācīties jebkurā vietā pasaulē, kas šodienas globalizācijas apstākļos ir visnotaļ būtiski, jo studijas uzsākt jebkurā laikā, veiksmīgi savienot darbu ar mācībām, hobijiem un ģimenes rūpēm,” stāsta Biznesa augstskola Turība E-projektu daļas vadītāja Anita Emse.

Izvēloties studēt e-studiju formātā, ir vairāki būtiski ieguvumi, tostarp laika un naudas ekonomija, ērts apmācību process, iespēja plānot savu laiku atbilstoši prioritātēm. Biznesa augstskola Turība e-studijas piedāvā iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību, izmantojot šodienas tehnoloģijas. Turības e-studijas atšķirībā no internetā pieejamajiem mācību kursiem, piedāvā pilnu akadēmisko apmācības procesu desmit programmās, kuru noslēgumā absolventi iegūst diplomu, kas atbilst klātienes studijām.

17.08.2018

Nodarbību saraksts