Aktualitātes>Apbalvoti Biznesa augstskolas Turība Goda absolventi

Apbalvoti Biznesa augstskolas Turība Goda absolventi (0)

Biznesa augstskola Turība lepojas ar saviem absolventiem un viņu panākumiem. Lai stiprinātu saikni ar augstskolas absolventiem un novērtētu viņu panākumus, tika aizsākta jauna tradīcija - Turības absolventu gada balva "Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.", kuras laikā tika piešķirti apbalvojumi Goda absolvents.

Apbalvojums tika piešķirts tiem Turības absolventiem, kuri ir izcēlušies ar saviem darbiem, sasniegumiem un nopelniem biznesā, izglītībā, zinātnē un citās jomās, tādējādi arī apliecinot augstskolas vērtības – Brīvību, Uzņēmību un Kompetenci. Goda nosaukums apliecina Biznesa augstskolas Turība atzinību personas nopelniem sabiedrības un augstskolas labā, un tas tiek piešķirts uz mūžu.

Šogad, 21.maijā svinīgās ceremonijas laikā tika piešķirti septiņi apbalvojumi Goda absolvents:

 • Inesei Lukaševskai
  GODA ABSOLVENTS Komunikācijas nozarē
  (SIA Luka group valdes locekle un partnere un SIA Communication management valdes locekle un partnere)
 • Inārai Pētersonei
  GODA ABSOLVENTS Valsts pārvaldē
  (Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore)
 • Valdim Valteram
  GODA ABSOLVENTS Uzņēmējdarbībā un veselības aprūpē
  (SIA “Valtera protēžu laboratorija” valdes priekšsēdētājs)
 • Visvaldim Trokšam
  GODA ABSOLVENTS Uzņēmējdarbībā
  (SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala” valdes priekšsēdētājs, direktors)
 • Renātei Cānei
  GODA ABSOLVENTS Izglītībā un zinātnē
  (Biznesa augstskolas Turība, Komunikācijas zinātņu katedras un Komercdarbības katedras docente)
 • Egijai Martinsonei
  GODA ABSOLVENTS EKO uzņēmējdarbībā
  (SIA "Lat Eko Food" valdes priekšsēdētāja)
 • Artim Gustovskim
  GODA ABSOLVENTS Reģionālā tūrisma attīstībā
  (Kurzemes tūrisma asociācijas  priekšsēdētājs, Kuldīgas Tūrisma informācijas centra vadītājs, Kuldīgas domes deputāts)

Augstskolas absolventiem, fakultāšu domniekiem un Padomnieku konventa dalībniekiem, sadarbības partneriem, nozaru un darba devēju organizācijām bija iespēja ieteikt kandidātus izvirzīšanai goda nosaukuma piešķiršanai, aizpildot reģistrācijas formu. Taču, tiesības izvirzīt pretendentus goda nosaukuma piešķiršanai bija tikai augstskolas personālam un studējošajiem.

Jebkurš Biznesa augstskolas Turība absolvents varēja tikt ieteikts vai ieteikt sevi pats apbalvojuma saņemšanai. Par to, kuriem no absolventiem piešķirt Goda absolventa apbalvojumu, lēma Senāta apstiprināta Goda nosaukumu komisija. Goda nosaukumu komisija rekomendēja Senātam pretendentus Goda nosaukuma piešķiršanai un Senāts tos apstiprināja.

Goda nosaukums tiek piešķirts uz mūžu un apliecina Biznesa augstskolas Turība atzinību!

Biznesa augstskola Turība sveic visus Goda absolventa titula ieguvējus un novēl panākumus arī turpmāk!

22.05.2015

Nodarbību saraksts