Aktualitātes>ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual programmas gadskārtējā sanāksmē vēlas mācīties no Turības pieredzes

ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual programmas gadskārtējā sanāksmē vēlas mācīties no Turības pieredzes (0)

No 2013. gada 10. septembra līdz 14. septembrim Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa piedalījās ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual programmas gadskārtējā sanāksmē Madridē (Spānija).

Kā stāsta STF dekāne, sanāksmes laikā tās dalībnieki atskatījās uz paveikto pagājušajā studiju gadā, kā ļoti pozitīva un noteikti turpināma tika pieminēta pirmā ANO Pasaules tūrisma organizācijas Studentu padomes sēde, kur piedalījās arī Turības studente Evija Racina, pārrunātas un analizētas arī tūrisma attīstības tendences, problēmas un izaicinājumi. Sanāksmē tika runāts arī par to, kā labāk gan studentiem, gan nozarei “iedzīvināt” ANO Globālajā ētikas kodeksā noteiktās vērtības, kā arī tika nosprausts darba plāns nākamajam gadam.

„Esam izpelnījušies ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual programmas vadības un dalībnieku augstu novērtējumu, jo izglītības iestādes pasaulē var mācīties no Turības pieredzes, par piemēru izmantojot gan akadēmiskā un administratīvā personāla pieejamību studentiem, gan Praktiskās studijas un biznesa veicināšanu studentu starpā augstskolas paplašinātajā un modernizētajā Biznesa inkubatorā. Esam saņēmuši uzaicinājumu piedalīties organizācijas publicitātes aktivitātēs un pastāstīt par studiju procesu Turībā!” par tikšanos Madridē un darbu Pasaules tūrisma organizācijā ir gandarīta A. Doniņa.

20.09.2013

Komentāri

Nodarbību saraksts