Aktualitātes>Andris Vanags aizstāvēs promocijas darbu

Andris Vanags aizstāvēs promocijas darbu (0)

2019. gada 21. maijā plkst. 10.00 Biznesa augstskolā Turība C korpusa 108. auditorijā norisināsies promocijas padomes atklātā sēde Vadībzinātnē, kurā savu promocijas darbu aizstāvēs Andris Vanags

Promocijas darba temats: «Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, izmantojot partnerības pilnveidošanas modeli”.

Oficiālie promocijas darba recenzenti: Dr.oec. Artūrs Zeps, Dr.oec. Jānis Vanags, PhD. Maria Kovāčova.

Promocijas darba vadītāja: Dr.oec. Anna Ābeltiņa.

Ar darbu ikviens interesents  var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā.

15.05.2019

Nodarbību saraksts