Aktualitātes>Aigars Rostovskis: Turība ir starptautisks spēlētājs, kura attīstība iet roku rokā ar pasaules biznesa vides pārmaiņām

Aigars Rostovskis: Turība ir starptautisks spēlētājs, kura attīstība iet roku rokā ar pasaules biznesa vides pārmaiņām (0)

Biznesa augstskola Turība visās savās izpausmēs ir cieši saistīta ar uzņēmējdarbību, tāpēc studiju saturā tiek iekļauti reāli biznesa vides izaicinājumi, problēmas un idejas. Mēs esam augstskola, kas attīstās un pilnveidojās, balstoties uz valdošajām tendencēm ekonomikā.

Darbošanās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidenta amatā ir iespēja un instruments, kas palīdz izprast uzņēmēju problemātiku. Tā ir iespēja starptautiskā līmenī komunicēt ar biznesa jomas līderiem no visas pasaules, un šīs komunikācijas laikā gūto pieredzi un zināšanas nodot studentiem.

Biznesa augstskola Turība iet roku rokā ar laiku, mēs sekojam līdzi pasaules ekonomikas un biznesa vides attīstībai. Nākotnes ekonomikā, un līdz ar to arī izglītībā, iezīmējas pavisam citādākas tendences, kā tas līdz šim izskanējis dažādās diskusijās Latvijā. Nepiekrītu uzskatam, ka Latvijas nākotnes attīstība ir tikai inženierzinātnēs. Virkne izglītības nozares pārstāvji mudina jauniešus izvēlēties tehniskās profesijas, pamatojot, ka tā ir garantēta iespēja iekarot savu vietu darba tirgū, turklāt, labi apmaksātu.

Paraudzīsimies uz šo jautājumu globālāk – šobrīd pasaulē vispieprasītākās un vislabāk apmaksātākās ir t.s. soft profesijas – juristi, biznesa vadītāji, lobisti, marketinga un sabiedrisko attiecību speciālisti u.tml. Ir jāapzinās, ka nākotnes ekonomika Latvijā nebalstīsies uz milzīgām ražotnēm, mēs nekonkurēsim ar lielajām rūpnīcām Āzijas valstīs. Lielās ražotnes tiek veidotas vietās, kurās ir zemas darbaspēka izmaksas. Nākotnē Latvijas ekonomiku veidos mazie un vidējie uzņēmumi, kuru spēja gūt panākumus lielā mērā slēpjas veiksmīgā marketingā – spējā pārdot savu produktu vai pakalpojumu.

Latvijas uzņēmējiem jādomā par ražošanu ar augstu pievienoto vērtību – par saistošu un pamanāmu produkta dizainu, veiksmīgu marketinga kampaņu u.tml. Un pats galvenais, jāspēj domāt globāli.

Latvija ir maza ekonomika, un mazas ekonomiskas veiksmīga attīstība balstās uz diviem pīlāriem:

  • Eksportu;
  • Produktivitāti (un ar jēdzienu produktivitāte es nedomāju spēju paaugstināt ražošanas tempus. Produktivitāte nav tikai procesu optimizācija, tā ir zīmola attīstība un pārdomāta reklāma.

Biznesa augstskola Turība saskaras ar tādiem pašiem izaicinājumiem kā jebkurš uzņēmums Latvijā, tomēr vērtējot mūsu līdzšinējo darbību un panākumus, varu teikt, ka esam globāls spēlētājs, kura eksporta apjomi pieaug.

Darbošanās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā ir sniegusi iespēju raudzīties uz lietām un procesiem no starptautiska skatu punkta, kā arī integrēt globālā biznesa idejas, izaicinājumus un pamatvērtības studiju procesā.

Šobrīd intensīvi tiek strādāts pie Biznesa augstskolas Turība attīstības stratēģijas – mēs redzam, ka Turības studenti un absolventi ir veiksmīgi uzņēmēji un iestāžu vadītāji, kas spēj pelnīt paši, sniedz iespēju pelnīt arī citiem un nosaka toni biznesa vidē.

Nākotnē redzu Turību kā starptautisku, globālus uzņēmējus veidojošu augstskolu, kuras attīstībā es aktīvi turpināšu piedalīties!

17.06.2015

Nodarbību saraksts