Aktualitātes>Aicinām uz pirmo Atvērto durvju dienu Turībā - 13.martā!

Aicinām uz pirmo Atvērto durvju dienu Turībā - 13.martā! (2)

Ceturtdien, 13. martā, plkst. 18.00 Biznesa augstskola Turība aicina uz šī gada pirmo Atvērto durvju dienu! Ikvienam interesentam būs iespējams tikties ar jau esošajiem studentiem, pasniedzējiem, fakultāšu dekāniem, lai uzdotu jautājumus par studentu procesu, kā arī studentu dzīvi šajā augstskolā. Tāpat arī tiks piedāvāta iespēja iejusties studiju dzīvē, apskatot lekciju auditorijas, sporta zāli, bibliotēku, studentu viesnīcu, kafejnīcas, Studējošo pašpārvaldes biroju.

Augstskolā interesentus ciemos gaidīs no marta līdz augustam.

Uzrunājot potenciālos studentus, šogad tieši praktisko iemaņu apguves iespējas studiju procesā tiks uzsvērtas kā priekšrocība sīvajā darba tirgus konkurencē. Biznesa augstskolā Turība praktiskas studijas veido 60 % mācību laika, pasniedzēji ir jomas profesionāļi ar plašu praktisko pieredzi, kas papildu teorijai sniedz ieskatu konkrētās nozares pasaulē. Augstskolāpieejamas plašas prakses iespējas dažādu nozaru uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs, kā arī darbojas moderns un plašs Biznesa inkubators, kur jau tagad 70 studentu un absolventu veidoti uzņēmumi, tādējādi praktiski pārbaudot savu biznesa ideju dzīvotspēju. Turībā uzstāšanās un argumentēšanas prasmes ikviens students var pārbaudīt TV studijā, Tiesas zālē, mācību poligonā vai izmantojot citus iekšējos resursus.

Jaunie uzņēmēji studē un attīsta uzņēmējdarbību jau gadu īstenotajā StartUP Akadēmijā, kur ar padomiem biznesā dalās pieredzējuši mentori, savukārt Žurnālistika un mediji studenti studiju ikdienu pavada, klausoties nozares profesionāļu lekcijas un gūtās zināšanas pārbaudot praktiski laikraksta Diena redakcijā.

Saskaņā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un karjeras portāla Prakse.lv veikto aptauju, Turība darba devēju vērtējumā ir ceturtā ieteiktākā izglītības iestāde Latvijā. Jauno speciālistu panākumus karjerā apstiprina arī nodarbinātības rādītāji valstī – Turības absolventu vidū ir mazākais bezdarbnieku skaits salīdzinājumā ar citām lielākajām Latvijas augstskolām.

Atvērto durvju dienas augstskolā vēl notiks:

  • 15. aprīlī plkst. 18.00
  • 15. maijā plkst. 18.00
  • 4. jūnijā plkst. 18.00
  • 14. jūnijā plkst. 12.00
  • 1. jūlijā plkst. 18.00
  • 10. jūlijā plkst. 12.00
  • 23. jūlijā plkst. 18.00
  • 2. augustā plkst.12.00

Īpašas Atvērto durvju dienas tiem, kuri vēlas studēt maģistrantūrā:

  • 8. jūlijā plkst. 19.00
  • 5. augustā plkst. 19.00

Aicini iepazīt Turību arī savējos!


 

10.03.2014

Nodarbību saraksts