Aktualitātes>Aicinām Turības studentus pieteikties dalībai NORDPLUS Intensīvajā kursā par mediāciju!

Aicinām Turības studentus pieteikties dalībai NORDPLUS Intensīvajā kursā par mediāciju! (0)

Šovasar Biznesa augstskolā Turība no 27. jūlija līdz 8. augustam norisināsies NordPlus Intensīvais kurss „Mediācija civilās un krimināllietās”. Kursā aicināti piedalīties gan Juridiskās fakultātes, gan arī citu fakultāšu un studiju programmu studenti.

Tiesvedības laikā aizvien pieprasītāka kļūst mediācija, jo tiesneši iesaka pusēm pašām censties atrisināt strīdus savstarpēji pieņemamā veidā. Mediatori ir apguvuši prasmes veicināt pušu sarunas un virzīties uz risinājumu ārpus tiesas kārtībā. Mediācijas popularitāte nozīmē arī to, ka sabiedrības locekļi ir paši gatavi uzņemties atbildību par savu jautājumu sakārtošanu, negaidot trešo personu, tai skaitā, tiesas iejaukšanos. Mediācija ir gan tiesām un šķīrējtiesām alternatīvs domstarpību risināšanas veids, kas atslogo valsts tiesu noslodzi, gan arī metode, ar kuras palīdzību puses atrisina strīdus un pēc iespējas saglabā cieņpilnas savstarpējās attiecības.

Kursā piedalīsies studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Lekcijas un praktiskās nodarbības vadīs pasniedzēji no 4 partneraugstskolām, pieredzējuši mediatori un nozares speciālisti.

Darba valoda – angļu, dalība kursā – bezmaksas. Nokārtojot gala pārbaudījumu studenti saņems sertifikātu par kursa apguvi un 3 ECTS. Detalizētu kursa aprakstu lūdzu skatīt šeit.

Lai pieteiktos, lūgums aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt projekta koordinatorei līdz 3.jūlijam:

Kristīne Tihanova: Kristine.tihanova@turiba.lv

Atsauksmes no pagājušā gada kursa varat lasīt šeit: atsauksmes

Šo kursu realizē  Biznesa augstskola Turība (Latvija) sadarbībā ar Mykolas Romeris Universitāti (Lietuva), Tallinas Tehnisko universitāti (Igaunija) un Turku Ekonomikas un biznesa vadības skolu (Somija). Kursu finansē NORDPLUS Augstākās izglītības programma.

  

07.06.2017

Komentāri

Nodarbību saraksts