Aktualitātes>Aicinām Turības studentus pieteikties dalībai ERASMUS+ Intensīvajā kursā par mediāciju!

Aicinām Turības studentus pieteikties dalībai ERASMUS+ Intensīvajā kursā par mediāciju! (0)

Šovasar Biznesa augstskolā Turība no 9. līdz 20. jūlijam norisināsies ERASMUS+ projekta Intensīvais kurss „Mediācija. Pārrobežu strīdu risināšanas apmācība izmantojot on-line rīkus”. Kursā aicināti piedalīties gan Juridiskās fakultātes, gan arī citu fakultāšu un studiju programmu studenti.

Tiesvedības laikā aizvien pieprasītāka kļūst mediācija, jo tiesneši iesaka pusēm pašām censties atrisināt strīdus savstarpēji pieņemamā veidā. Mediatori ir apguvuši prasmes veicināt pušu sarunas un virzīties uz risinājumu ārpustiesas kārtībā. Mediācijas popularitāte nozīmē arī to, ka sabiedrības locekļi ir paši gatavi uzņemties atbildību par savu jautājumu sakārtošanu, negaidot trešo personu, tai skaitā tiesas iejaukšanos. Mediācija ir gan tiesām un šķīrējtiesām alternatīvs domstarpību risināšanas veids, kas atslogo valsts tiesu noslodzi, gan arī metode, ar kuras palīdzību puses atrisina strīdus un pēc iespējas saglabā cieņpilnas savstarpējās attiecības.

Kursā piedalīsies studenti no Latvijas, Lietuvas, Itālijas, Austrijas, Čehijas un Bulgārijas. Lekcijas un praktiskās nodarbības vadīs pasniedzēji no Latvijas, Lietuvas, Bulgārijas un Itālijas, pieredzējuši mediatori un nozares speciālisti.

Darba valoda – angļu, dalība kursā – bezmaksas. Nokārtojot gala pārbaudījumu studenti saņems sertifikātu par kursa apguvi un 3 ECTS. Detalizētu kursa aprakstu lūdzu skatīt šeit. Plānotā programma pieejama šeit.

Lai pieteiktos, lūgums aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt projekta koordinatorei līdz 31.maijam:

Kristīne Tihanova: Kristine.tihanova@turiba.lv

 Šo kursu realizē  Biznesa augstskola Turība (Latvija) sadarbībā ar 5 partneraugstskolām – Dženovas Universitāti (Itālija), Mykolas Romeris Universitāti (Lietuva), Nacionālās un pasaules ekonomikas Universitāti (Bulgārija), Grācas Universitāti (Austrija) un Prāgas Ekonomikas Universitāti (Čehija).

Šis kurss tiek realizēts ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus+ aktivitātes Stratēģiskās Partnerības atbalstu. Projekta numurs: 2016-1-LV01-KA203-022660.

03.05.2018

Nodarbību saraksts