Aktualitātes>Aicinām Biznesa augstskolas Turība doktorantus reģistrēties UNeECC starptautiskajai konferencei

Aicinām Biznesa augstskolas Turība doktorantus reģistrēties UNeECC starptautiskajai konferencei (0)

Biznesa augstskola Turība kopš 2014. gada oktobra ir pievienojusies organizācijai „Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkls” (The University Network of the European Capitals of Culture), kura kopumā pašlaik apvieno 47 universitātes visā Eiropā.

Organizācija izveidota, lai veicinātu jaunas sadarbības formas akadēmiskajā un izglītības jomā. Papildus tam organizācija uzsver augstākās izglītības iestāžu nozīmi ikvienas kultūras galvaspilsētas statusa nodrošināšanā. Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkls veicina sadarbību starp universitātēm, lai attīstītu un pārveidotu reģionālo politiku un radītu jaunas aktivitātes pilsētas un universitātes sadarbības jomā.

Sadarbība iesākās 2011. gadā, kad augstskolas pārstāvji (prof. Ineta Lūka un prof. Jānis Ēriks Niedrītis) uzstājās UNeECC ikgadējā konferencē ar ziņojumu par kultūras nozīmīgumu uzņēmējdarbībā. Turība tika pārstāvēta arī 2012., 2013., 2014. gada UNeECC zinātniskajās konferencēs. Sadarbība turpinājās un 2014. gada februārī Biznesa augstskola Turība laipni uzņēma pie sevis UNeECC Valdes locekļus ikgadējā Valdes sanāksmē. Pēc iestāšanās UNeECC sadarbības iespējas ir pavērušās arī mūsu doktorantiem, kas arī tiek izmantotas, piedaloties UNeECC organizētajos pasākumos. Augstskolas doktoranti piedalījušies UNeECC organizētajās konferencēs 2015. un 2016. gadā. 

Plašāka informācija par organizāciju pieejama UNeECC mājas lapā: http://uneecc.org/

Ikgadējā UNeECC starptautiskā konference notiks Aarhus Universitātē Dānijā no 2017. gada 8. līdz 11. novembrim. Vairāk informācija pieejama šeit - http://conferences.au.dk/re-value/

Aicinām Biznesa augstskolas Turība doktorantus izmantot šo iespēju! Reģistrējoties konferencei, jāizvēlas opcija „PHD students from UNeECC member institutions”: http://uneecc.org/conference/important-dates/  

28.03.2017

Nodarbību saraksts