Aktualitātes>99,61% Turības absolventu ir nodarbināti

99,61% Turības absolventu ir nodarbināti (0)

Biznesa augstskolas Turība profesionālās studijas, kas sniedz iespēju iegūt pieredzi katrā studiju gadā kalpo par pamatu tam, ka 99,61% augstskolas absolventu ir nodarbināti. Tas liecina, ka darba devēji augstu novērtē praktisko pieredzi un zināšanas. Par to liecina arī fakts, ka Biznesa augstskola Turība ierindojusies Latvijas Darba devēju konfederācijas un portāla prakse.lv rīkotā darba devēju topa pieciniekā – kļūstot par vienu darba devēju ieteiktajām augstskolām.

66% strādā izvēlētajā profesijā

Jaunākie Biznesa augstskolas Turība veiktās absolventu aptaujas dati liecina, ka augstskolas absolventi ne tikai spēj veiksmīgi atrast darbu, bet visbiežāk strādā tieši izvēlētajā profesijā, kā arī sekmīgi veido savu uzņēmējdarbību vai ieņem vadošus amatus:

-       66% no aptaujātajiem absolventiem strādā ar iegūto izglītību saistītā profesijā;

-       46% no aptaujātajiem ieņem vadošus amatus dažādu nozaru uzņēmumos;

-       26% absolventu ir īstenojuši savas biznesa idejas un kļuvuši par uzņēmējiem.

Dati liecina, ka absolventi ir labi atalgoti

32% aptaujāto augstskolas absolventu vidējie ikmēneša ieņēmumi pēc nodokļu nomaksas pārsniedz 1000 eiro slieksni. Salīdzinot to ar vidējā mēneša neto darba samaksu Latvijā, kas 2015. gadā bija 603 eiro, var secināt, ka augstskolas absolventi ir labi atalgoti. Nenoliedzami, augstāki ienākumi ir tiem absolventiem, kuri ir vidējā vai augstākā līmeņa vadītāji, piemēram, 46% no tiem respondentiem, kuri ieņem vadītāja amatu, ir norādījuši, ka viņu ikmēneša ienākumi pārsniedz 1000 eiro slieksni. 34% no tiem respondentiem, kuri ir augstākā līmeņa vadītāji, ir norādījuši, ka viņu ikmēneša ienākumi pārsniedz 1500 eiro slieksni.

Pēc augstskolas absolvēšanas ienākumi pieaug

Lielākā daļa aptaujāto absolventu (52%) norādīja, ka viņu ienākumi pēc augstskolas absolvēšanas ir pieauguši, un norādīja arī vairākus citus būtiskus ieguvumus: ir ieguvuši labāku darbu, pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci u.c.

57% īsteno uzņēmējdarbības formu – SIA

Kā jau tika minēts, 26% absolventu ir īstenojuši savas biznesa idejas un kļuvuši par uzņēmējiem, realizējot dažādas uzņēmējdarbības formas. Lielākā daļa absolventu (57%) īsteno uzņēmējdarbības formu – SIA, 15% - A/S, 11% ir pašnodarbinātas personas, 5% - saimnieciskās darbības veicēji, savukārt līdzīgās pozīcijās – 2% - individuālie komersanti vai Z/S.

Tāpat dati liecina, ka lielākā daļa augstskolas absolventu (46%) ir augstākā līmeņa vadītāji vai vadītāji, 39% - speciālisti, savukārt, 11% - projektu vadītāji.

Biznesa augstskolas Turība absolventi ir arī starp tiem Latvijas uzņēmējiem, kuri ir atraduši savu panākumu atslēgu un attīstījuši sekmīgu uzņēmējdarbību. Absolventi joprojām aktīvi sadarbojas ar augstskolu un dalās savas veiksmes formulā ar esošajiem studentiem, kā arī attīsta veiksmīgu savstarpējo sadarbību. 

22.07.2016

Nodarbību saraksts