Aktualitātes>97% Turības absolventu ir nodarbināti

97% Turības absolventu ir nodarbināti (0)

Šobrīd Turības absolventu saimi veido vairāk nekā 15 000 uzņēmīgi, drosmīgi, aktīvi un radoši absolventi, kuri darbojas dažādās jomās – uzņēmējdarbībā, ekonomikā, tieslietās, mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, žurnālistikā, tūrismā un viesmīlībā, pasākumu producēšanā u.c.

Biznesa augstskolas Turība profesionālās studijas, kas sniedz iespēju iegūt pieredzi katrā studiju gadā kalpo par pamatu tam, ka 97% augstskolas absolventu ir nodarbināti. Darba devēji augstu novērtē praktisko pieredzi un zināšanas. Par to liecina arī fakts, ka Biznesa augstskola Turība ierindojusies Latvijas Darba devēju konfederācijas un portāla prakse.lv rīkotā darba devēju topa trijniekā, kļūstot par vienu darba devēju ieteiktākajām augstskolām.

2018. gada Biznesa augstskolas Turība absolventu aptaujas dati liecina, ka augstskolas absolventi spēj ne tikai veiksmīgi atrast darbu, bet visbiežāk strādā tieši izvēlētajā profesijā, kā arī sekmīgi veido savu uzņēmējdarbību vai ieņem vadošus amatus:

-       65% no aptaujātajiem absolventiem strādā ar iegūto izglītību saistītā profesijā;

-       46% no aptaujātajiem ieņem vadošus amatus dažādu nozaru uzņēmumos;

-       23% absolventu ir īstenojuši savas biznesa idejas un kļuvuši par uzņēmējiem.

37% aptaujāto augstskolas absolventu vidējie ikmēneša ieņēmumi pēc nodokļu nomaksas pārsniedz 1000 eiro slieksni. Augstāki ienākumi ir tiem absolventiem, kuri ir vidējā vai augstākā līmeņa vadītāji, piemēram, 51% no tiem respondentiem, kuri ieņem vadītāja amatu, ir norādījuši, ka viņu ikmēneša ienākumi pārsniedz 1000 eiro slieksni. 31% no tiem respondentiem, kuri ir augstākā līmeņa vadītāji, ir norādījuši, ka viņu ikmēneša ienākumi pārsniedz 1500 eiro slieksni.

23% absolventu ir īstenojuši savas biznesa idejas un kļuvuši par uzņēmējiem, realizējot dažādas uzņēmējdarbības formas. Lielākā daļa absolventu 64% īsteno uzņēmējdarbības formu – SIA, 11% no tiem ir pašnodarbinātās personas, 8% - A/S formas īstenotāji, 6% - saimnieciskās darbības veicēji, 2% - individuālie komersanti, savukārt 1% no absolventu vidus ir ZZS īpašnieki.

Dati liecina, ka lielākā daļa augstskolas absolventu (46%) ir augstākā līmeņa vadītāji vai vadītāji, 37% - speciālisti, savukārt 14% - projektu vadītāji.

Biznesa augstskolas Turība absolventi ir arī starp tiem Latvijas uzņēmējiem, kuri ir atraduši savu panākumu atslēgu un attīstījuši sekmīgu uzņēmējdarbību. Absolventi joprojām aktīvi sadarbojas ar augstskolu un dalās savas veiksmes formulā ar esošajiem studentiem.

15.07.2019

Nodarbību saraksts