Aktualitātes>5. oktobrī promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Ernests Saulītis

5. oktobrī promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Ernests Saulītis (0)

2016. gada 5. oktobrī  pulksten 14.00 Biznesa augstskolas Turība (Graudu ielā 68, Rīgā) 108. telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs  Ernests Saulītis.

Promocijas darba temats – „Publisko personu īpašums un īpašuma tiesības realizācijas formas”. Promocijas darba vadītājs:  Dr. iur. Lauris Leja.

Recenzenti: Una Skrastiņa, dr.iur, Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja, Biznesa tehnoloģiju institūta vadošā pētniece; Aleksandrs Baikovs, dr.iur, Baltijas Starptautiskā akadēmija, asociētais profesors; Agne Tvaronavičienė - dr.iur, Mikolas Romeris universitātes docente (Lietuva).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājas lapā internetā: www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/doktorantura/promocijas-darbu-temas/izstradatie-promocijas-darbi-un-kopsavilkumi/414

03.10.2016

Nodarbību saraksts