Aktualitātes>18. septembrī tiks aizstāvēti divi Turības doktorantu promocijas darbi Juridiskajā zinātnē

18. septembrī tiks aizstāvēti divi Turības doktorantu promocijas darbi Juridiskajā zinātnē (0)

Trešdien, 18. septembrī, plkst. 12.00 Biznesa augstskolas Turība 108. telpā, Graudu ielā 68, Rīgā notiks Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Juridiskās zinātnes doktora studiju programmas doktoranti Jānis Bramanis un Una Skrastiņa. Doktorantes U. Skrastiņas promocijas darba aizstāvēšana notiks plkst. 12.00, doktoranta J. Bramaņa promocijas darba aizstāvēšana - plkst.14.00.

Juridiskās zinātnes doktora studiju programmas doktoranta Jāņa Bramaņa promocijas darba tēma: „Būvniecības tiesību attīstības problemātika Latvijā”.

Promocijas darba vadītājs: Dr.iur., profesors Jānis Načisčionis. Zinātniskais konsultants: Dr.iur., asoc. profesore Ingrīda Veikša. Recenzenti: Dr.iur. profesors Ringolds Balodis, Latvijas Universitāte, Dr.iur., docents Ivars Kronis, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Dr.iur., profesors Benoit Kohl, Lježas Universitāte, Beļģija.

Juridiskās zinātnes doktora studiju programmas doktorantes Unas Skrastiņas promocijas darba tēma: ”Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā”.

Promocijas darba vadītājs: Dr.iur., profesors Jānis Načisčionis, Recenzenti: Dr.iur.,  profesore Egle Bilevičiute, Mykolas Romieris Universitāte, Lietuva,  Dr.iur., asoc. profesors Jānis Grasis, Banku augstskola, Dr.iur., docents Ivars Kronis, Baltijas Starptautiskā akadēmija.

Ar Jāņa Bramaņa un Unas Skrastiņas promocijas darbu un to kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā un augstskolas mājaslapā.

13. jūnijā, Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija, uzklausot zinātnes ekspertu recenzijas,  nolēma, ka tiesību zinātņu doktora grāda pretendentu  Jāņa Bramaņa un Unas Skrastiņas promocijas darbi ir virzāmi uz aizstāvēšanu Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes sēdē šī gada 18. septembrī.

Abi pētījumi veikti ar Eiropas Sociālā fonda projekta "Doktora studiju atbalsts Biznesa augstskolā Turība" finansiālo atbalstu.

18.09.2013

Komentāri

Nodarbību saraksts