Absolventiem>Par absolventiem

Par absolventiem

absolventi

Par absolventiem

Ikviens cilvēks vēlas dzīvot labklājībā un būt laimīgs. Panākumi tirgus ekonomikā nav pašmērķis, toties tas ir visefektīvākais līdzeklis, kā ikvienam īstenot savas vēlmes. Turības absolventi, kuri ir vairāk nekā 14 000,  ir izpratuši un spējuši atklāt, kā attīstīt savus talantus un pielietot augstskolas lekcijās iegūtās zināšanas. Viņi sevi ir lieliski pierādījuši – starp lielākajām Latvijas augstskolām tieši Turības absolventu vidū pēdējos gados ir viszemākais bezdarba līmenis.

Biznesa augstskolas Turība profesionālās studijas, kas sniedz iespēju iegūt pieredzi katrā studiju gadā kalpo par pamatu tam, ka 99,61% augstskolas absolventu ir nodarbināti. Tas liecina, ka darba devēji augstu novērtē praktisko pieredzi un zināšanas. Par to liecina arī fakts, ka Biznesa augstskola Turība ierindojusies Latvijas Darba devēju konfederācijas un portāla prakse.lv rīkotā darba devēju topa pieciniekā – kļūstot par vienu darba devēju ieteiktajām augstskolām.

Jaunākie Biznesa augstskolas Turība veiktās absolventu aptaujas dati liecina, ka augstskolas absolventi ne tikai spēj veiksmīgi atrast darbu, bet visbiežāk strādā tieši izvēlētajā profesijā, kā arī sekmīgi veido savu uzņēmējdarbību vai ieņem vadošus amatus:

-       66% no aptaujātajiem absolventiem strādā ar iegūto izglītību saistītā profesijā;

-       46% no aptaujātajiem ieņem vadošus amatus dažādu nozaru uzņēmumos;

-       26% absolventu ir īstenojuši savas biznesa idejas un kļuvuši par uzņēmējiem.

32% aptaujāto augstskolas absolventu vidējie ikmēneša ieņēmumi pēc nodokļu nomaksas pārsniedz 1000 eiro slieksni. Salīdzinot to ar vidējā mēneša neto darba samaksu Latvijā, kas 2015. gadā bija 603 eiro, var secināt, ka augstskolas absolventi ir labi atalgoti. Nenoliedzami, augstāki ienākumi ir tiem absolventiem, kuri ir vidējā vai augstākā līmeņa vadītāji, piemēram, 46% no tiem respondentiem, kuri ieņem vadītāja amatu, ir norādījuši, ka viņu ikmēneša ienākumi pārsniedz 1000 eiro slieksni. 34% no tiem respondentiem, kuri ir augstākā līmeņa vadītāji, ir norādījuši, ka viņu ikmēneša ienākumi pārsniedz 1500 eiro slieksni.

Kā jau tika minēts, 26% absolventu ir īstenojuši savas biznesa idejas un kļuvuši par uzņēmējiem, realizējot dažādas uzņēmējdarbības formas. Lielākā daļa absolventu (57%) īsteno uzņēmējdarbības formu – SIA, 15% - A/S, 11% ir pašnodarbinātas personas, 5% - saimnieciskās darbības veicēji, savukārt līdzīgās pozīcijās – 2% - individuālie komersanti vai Z/S. 

Tāpat dati liecina, ka lielākā daļa augstskolas absolventu (46%) ir augstākā līmeņa vadītāji vai vadītāji, 39% - speciālisti, savukārt, 11% - projektu vadītāji.

Biznesa augstskolas Turība absolventi ir arī starp tiem Latvijas uzņēmējiem, kuri ir atraduši savu panākumu atslēgu un attīstījuši sekmīgu uzņēmējdarbību. Absolventi joprojām aktīvi sadarbojas ar augstskolu un dalās savas veiksmes formulā ar esošajiem studentiem, kā arī attīsta veiksmīgu savstarpējo sadarbību. 

SADARBĪBA

Turība savējos neaizmirst, jo sadarbība pēc augstskolas absolvēšanas nebeidzas, tā tikai pāriet citā, vēl augstākā līmenī. Arī pēc diploma iegūšanas  absolventi turpina iesaistīties augstskolas dzīvē. Viņi kļūst par sadarbības partneriem vai kolēģiem, darbojoties Fakultāšu domēs un sniedzot ieteikumus studiju satura pilnveidošanā. Absolventi apmeklē nozaru profesionāļu vieslekcijas un citus absolventiem veltītus pasākumus. Piesaista praktikantus saviem uzņēmumiem un  sniedz „pleca sajūtu” esošajiem Turības studentiem, kā arī izmanto augstskolas absolventu lojalitātes programmas priekšrocības, ko piedāvā Absolventa karte.

 

ABSOLVENTA KARTE

Katrs Biznesa augstskolas Turība absolvents ir īpašs, un ikvienam ir iespēja izmantot Turības absolventa priekšrocības - atlaides Biznesa augstskolas Turība un tās partneru pakalpojumiem un produktiem.

Lai izmantotu Biznesa augstskolas Turība absolventa priekšrocības, nepieciešama absolventa karte, ko varat pasūtīt, aizpildot on-line reģistrācijas formu.

Sākot ar 2005. gada absolventiem, kartes tiek izsūtītas bez papildu pieteikšanās. Kartes pazaudēšanas gadījumā jāaizpilda on-line reģistrācijas forma un tad tā tiks nosūtīta atkārtoti.
Absolventu kartei nav derīguma termiņš, tādēļ tā ir derīga visu laiku.

PRAKTIKANTI

Daudzi Biznesa augstskolas Turība absolventi ir uzņēmumu un struktūrvienību vadītāji, kam ikdienas darbā nepieciešami palīgi, savukārt, mūsu studentiem obligāta ir prakse reālajā biznesa vidē. Lai stiprinātu savstarpējās attiecībās un "pleca sajūtu" starp studentiem un absolventiem, Biznesa augstskola Turība studentus praksē pirmām kārtām sūta uzņēmumos un organizācijās, kur strādā Turības absolventi. Ja arī Jums ir nepieciešami praktikanti, droši kontaktējieties ar absolventu koordinatoru, un mēs Jums centīsimies palīdzēt!

INFORMĀCIJAI:

Laura Laugale

tālr.:67606102
fakss.: 67619152
laura.laugale@turiba.lv

 

Nodarbību saraksts