Absolventiem>Goda absolventi

Goda absolventi

Biznesa augstskola Turība lepojas ar saviem absolventiem un viņu panākumiem. Lai stiprinātu saikni ar augstskolas absolventiem un novērtētu viņu panākumus, ir aizsākta jauna tradīcija - Turības absolventu gada balva "Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.", kuras laikā tiek piešķirti apbalvojumi Goda absolvents.

Apbalvojumi tiek piešķirti tiem Turības absolventiem, kuri ir izcēlušies ar saviem darbiem, sasniegumiem un nopelniem biznesā, izglītībā, zinātnē un citās jomās, tādējādi arī apliecinot augstskolas vērtības – Brīvību, Uzņēmību un Kompetenci. Goda nosaukums apliecina Biznesa augstskolas Turība atzinību personas nopelniem sabiedrības un augstskolas labā, un tas tiek piešķirts uz mūžu.

Noteiktā laika posmā pirms ikgadējā svinīgā pasākuma augstskolas absolventiem, fakultāšu domniekiem un Padomnieku konventa dalībniekiem, sadarbības partneriem, nozaru un darba devēju organizācijām ir iespēja ieteikt kandidātus izvirzīšanai goda nosaukuma piešķiršanai, aizpildot reģistrācijas formu. Taču, tiesības izvirzīt pretendentus goda nosaukuma piešķiršanai ir tikai augstskolas personālam un studējošajiem.

Jebkurš Biznesa augstskolas Turība absolvents var tikt ieteikts vai ieteikt sevi pats apbalvojuma saņemšanai. Par to, kuriem no absolventiem piešķirt Goda absolventa apbalvojumu, lemj Senāta apstiprināta Goda nosaukumu komisija. Goda nosaukumu komisija rekomendē Senātam pretendentus Goda nosaukuma piešķiršanai un Senāts tos apstiprina.

Goda nosaukums tiek piešķirts uz mūžu un apliecina Biznesa augstskolas Turība atzinību!

 

2018. gada 10. maijā svinīgās ceremonijas laikā tika piešķirti astoņi Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumi –

Goda doktors Uldim Pīlēnam, Goda profesors Inetai Lūkai, Goda absolvents Aigai Kalbjonokai, Unai Skrastiņai, Inesei Židelei, Diānai Zirniņai  un Goda students Laurai Laugalei un Kārlim Apalupam.

Lasīt vairāk

2017. gada 20. aprīlī svinīgās ceremonijas laikā tika piešķirti septiņi Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumi –

Goda doktors Jānim Stradiņam, Goda profesors Aivaram Endziņam, Goda absolvents Alisei Balgalvei, Gunai Paiderei, Tomam Kalnītim, Valdim Vanadziņam un Goda students Elīnai Jurkānei.

Lasīt vairāk

2016. gada 21. aprīlī svinīgās ceremonijas laikā tika piešķirti četri apbalvojumi Goda absolvents –

Guntim Rasimam, Tabitai Šķerbergai, Mārcim Lioram Skadmanim un Edgaram Štelmaheram.

Lasīt vairāk

 

2015. gada 21. maijā svinīgās ceremonijas laikā tika piešķirti septiņi apbalvojumi Goda absolvents –

Inesei Lukaševskai, Inārai Pētersonei, Valdim Valteram, Visvaldim Trokšam, Renātei Cānei, Evijai Martinsonei un Artim Gustovskim.

Lasīt vairāk 

Nodarbību saraksts