Studies>Faculties>Faculty of Law>Contacts

Contacts

Department of Commerce


Anna Ābeltiņa
Dr.oec. assoc. prof.
Innovation, Microeconomics, Regional Economics, Knowledge and Innovation Management 26552945
annaa@turiba.lv
Eduards Aksjoņenko
E-commerce, Servis marketing, Digitālais mārketings 26305171
eduards.aksjonenko@turiba.lv
Jānis Augucēvičš
Information technology janisaug@apollo.lv

Ligita Āzena
Mg. sc.soc., lecturer
Marketing Research, Planing of marketing, Marketing administration 29215144
azenaligita@gmail.com
Aleksandrs Bogdanovs
Logistics oskar878@inbox.lv

Jolanta Brilte
MBA, lecturer
Office work, Managament, Presentation Skills for Business, Strategic management, Management, Language theory and practice, Team Building 67616022
jolanta.brilte@turiba.lv

Ieva Bruksle
Mg.oec., lecturer
Economics, Macroeconomics, Microeconomics, International Business Environment, Enterpreneurship 67616022
ieva.bruksle@gmail.com

http://bruksle.wikifoundry.com
Ilze Černova
Human Resources Management and Development, Human Resource Management, Management, Tirdzniecības uzņēmumu vadība 29207591
cernova.ilze@gmail.com

Zane Driņķe
MBA, lecturer
Quality systems, Quality systems and management 67607660; 29187448
zane.drinke@turiba.lv

http://www.zanedrinke.com
Einārs Giels
Krīzes vadība eimsisi@gmail.com
Ivars Godmanis,
ES atbalsts uzņēmējdarbībā (MVU) ivars.godmanis8@gmail.com
Maksims Grinčuks
Financial Management, Financial instruments 26870166
grinchuks@inbox.lv
Kristīne Hamruna
Econometry, Information technology, Information Technologies 2 hamrun@inbox.lv

Ina Jēkabsone
Mg.oec., Mg.paed., lecturer
Introduction in Finances and Crediting, Financial and management accounting, Accountancy, internal audit, audit , Accounting standarts, Business, Auditing and Revision, Simple accounting systems, Quality management 67617096, 29922707
inajek@inbox.lv
Vita Jermoloviča
Strategic management vita.jermolovica@liveriga.lv
Ilze Jurkāne
Strategic management ilze@jurkans.lv

Aivars Kalniņš
MBA, lecturer
Commercial Transactions, Logistics, Consumers Behaviour in the Market, International Marketing, Strategic management, Enterpreneurship, Language theory and practice, Team Building, Time building, Tourism and Business 29454245
aivars@jeta.lv
Normunds Kozlovskis
Logistics normunds.kozlovskis@nnl.lt
Ivars Linde
Project Management 29215785
ivars.linde@hotmail.com

Iveta Liniņa
MBA, lecturer
Management of competitiveness, Marketing comunication, Marketing, Selling management, Research methods in trade 26306922
iveta.linina@turiba.lv
Aivars Līpenīts
Mazbudžeta mārketings aivars@enriga.lv

Anna Medne
Mg.oec., Mg.paed., lecturer
Financial Accounting, Financial and management accounting, Accounting, Accounting in advertisement sphere, Basic Principles of Accounting, Taxes, Managerial Accounting, Simple accounting systems 67617096
annam@turiba.lv
Sandra Medne-Jēkabsone
Mg.oec.
67617096
sandrame@inbox.lv

Aivars Mednis
Mg.paed., ing., lecturer
Civil Defence, Civil and Environmental Defence 67617096
Aivars.Mednis@turiba.lv

Armands Muižnieks
Lecturer MBA
Health and SPA Tourism, Medicīniskais tūrisms bingonis@gmail.com
Thursdays at 17:00, C317.Applying in advance via e-mail bingonis@gmail.com

Oskars Onževs
Business Intelligence, Econometry, Financial Mathematics, Information technology 67617096
oskarso@turiba.lv

Juris Ozols
Financial Mathematics, Information technology, Information Technologies 2, Forecasting in Enterpreneurship 67617096
juris.ozols@turiba.lv
Kaspars Pacevičš
Innovation management, Direct Sales kaspars.pacevics@sakret.lv
Evija Palčeja
Veselības aprūpes kvalitātes vadība evija.palceja@bkus.lv
Juris Rekšņa
Human Resources Management and Development jurisreksna@gmail.com
Baiba Semberga
Logistics baibapur@gmail.com
Gunta Strēle
E-commerce, Global Marketing, Mārketinga pasākumu komplekss, Digitālais mārketings gunta.strele@hotmail.com
Inese Sviestiņa
Farmācijas biznesa vadība inese.sviestina@gmail.com
Vineta Tetere
Business 26543783
vineta.tetere@gmail.com
Visvaldis Trokša
Logistics visvaldis_troksa@pgm.lv
Alīda Vāne
veselības aprūpes finansēšana sistems@inbox.lv
Deniss Vasiļjevs
Marketing, Advertising, International Marketing 26668842
denisksil@gmail.com

Velga Vēvere
Lecturer Mg.phil.
Ethics of Business, Survey of Philosophy, Speech culture, The methodology of scientific studies and research methods, Ethics and business etiquette, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
Individual appointment
Juris Zalāns
Commercial Transactions juris.zalans@gmail.com
Aija Žīgure
Statistiskās pētījumu metodes aija.zigure@csb.gov.lv

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec, assoc.prof.
Financial Management, Business, Human Resource Management, International Marketing, Enterpreneurship 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv

Department of Law


Jeļena Alfejeva
Dr.iur., lektore
European Union competition Law alfejeva@inbox.lv
Agris Ančupāns
Lecturer Mg. med.
Tourism and recreation, Tourism and hospitality, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Applying in advance via e-mail agrisanc@gmail.com
Uldis Apsītis
Insolvency Law, Pressing problems of Insolvency Law 29106383
uldis.apsitis.mn@gmail.com
Inese Bāra
Mg.iur., lecturer
Environmental Law inese.bara@gmail.com
After lectures, individual appointment

Sigita Bebre
Criminal Law and Criminal Procedure 22000289
sigita.bebre@turiba.lv
Sarmīte Bileviča
Civil Law. General Provisions, Civil proceedings in business, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums sarmite.bilevica@gmail.com
Juris Biršs
Apsargājamo objektu būvniecības aspekti 29416605
editor.juris@apollo.lv

Valdis Blūzma
Dr.hist., professor
International Public Law, International Law, Settlement of international disputes, Jurisdiction of International Courts, Problems of History of Law, European Social and Labour Law 28318573
valdisbl@yahoo.com
Individual appointment
Igors Buķis-Fleitmanis
Legal Provisions of Procurements 26416955
bukis.fleitmane@gmail.com

Liene Cakare
Mg.iur., lecturer
Commerical Law, Actualities of right in personam and right in rem, Preofessional ethics, Drawing up of Legal Texts, Drafting of legislative acts liene.cakare@gmail.com
After lectures, individual appointment

Zanda Dāvida
Protection of Consumer Rights zanda.davida@hotmail.com
Aivars Endziņš
Dr.iur., professor
Problems of Constitutional Law, Valsts tiesības aivars.endzins@turiba.lv
Tuesdays: 17.00 - 18.00 A513
Olga Fleitmane - Buķe
Legal Order of Tourism 29377272
Olga.Fleitmane-Buke@novatours.lv
Aldis Gobzems
Drawing up of Legal Texts 26161616
aldis@gobzems.lv
Anita Gurska
Mg.iur. lecturer
European Union Law 29431172
anita.gurska@inbox.lv
Individual appointment
Kristaps Hahelis
Finance Law lektors.Hahelis@gmail.com
Zane Heince
Lietvedība un valsts valoda zane.sp@gmail.com

Jānis Ivančiks
Dr.iur., professor
Forensic science, Forensic and operational activities elements, Noziedzīgu nodarījumu prevencijas un atklāšanas īpatnības 29518105
janis.ivanciks@inbox.lv
After lectures, individual appointment
Viktorija Jarkina
Dr.iur., lecturer
Problems of Civil Law 67606140
viktorija.jarkina@sorainen.com
Before or after lectures.
Juris Juriss
Dr.iur., lecturer
Procedure, Criminal Law, Actual issues of criminal law, Criminal aspects of insolvency juris.juriss@lrp.gov.lv
Individual appointment
Sandra Kaija
Dr.iur., Associate Professor
Procedure, Tendencies of criminality expansion, Criminology, Problems of Criminal Procedure Law, Criminal Procedure Law sandra.kaija@inbox.lv
After lectures, individual appointment
Mārtiņš Kaļķis
Kiberdrošība martins.kalkis@gmail.com
Inga Karlberga
Presentation Skills, Prezentācijas prasmes juristiem 63222605
Inga.Karlberga@turiba.lv
Ivars Kazāks
Administrative Law kazaksreferee@inbox.lv
Ivita Kīsnica
Preofessional ethics, Profesionālā ētika un saskarsmes kultūra, Profesionālā ētika un prezentācija 67607662
ivitak@turiba.lv

Ilze Kramiņa
Mg.iur., lecturer
Legal Provisions of Construction ilze.kramina@eversheds.lv
Before or after lectures. Individual appointment
Līva Kreituse
Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums 26535521
Liva.Kreituse@turiba.lv
Ivo Krievs
Mg.iur., lecturer
Commerical Law, Pressing problems of commercial law, Data protection rights, Data Protection Law 29159251
studenti@krievs.lv
After lectures, individual appointment
Lauris Leja
International Private Law lauris@leja.lv

Gatis Litvins
Dr.iur., lecturer
Human rights, Mechanisms of implementation of human rights , Issues of Self-government Law, Administrative Procedural Law, Alternatīvā strīdu risināšana 26771612
litvinsgatis@gmail.com
Individual appointment
Armands Logins
Mg.iur., lecturer
Administrative Law, Administrative Law and Administrative procedure Law, Civil Law General Provisions, Law Enforcement Institutions, Administrative Procedural Law 28246850
Armands.Logins@turiba.lv
Leonīds Makans
Assoc. professor, Mag.iur., lecturer
Apsardzes un detektīvdarbības tiesības, Security theory, Guarding tactic, Praktikums detektīvdarbībā, Noziedzīgu nodarījumu novēršanas un atklāšanas pamati 29118594
leo.makans@gmail.com
Before or after lectures. Individual appointment
Viktors Makucevičs
Civil Law. Contract Law, Civil Law. General Provisions, Practical work in civil law, International legal cooperation, International Private Law viktors@xf.lv
Andrejs Maslovs
Security of individuals, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 29574898
andrejsmaslovs35@inbox.lv
Māris Mazapšs
Guarding Transportation of Valuables mmazapsh@gmail.com
Dainis Mežulis
Dr.iur., lecturer
Problems of Crimināl Law dainis_m@inbox.lv

Aiga Mieriņa
Mg.iur., lecturer
International Private Law, Development of international private law, Changes in international public law aiga_mierina@inbox.lv
After lectures, individual appointment

Jānis Načisčionis
Dr.iur., professor
Administrative Law, Administrative Law and Administrative procedure Law, Problems of Administrative Law, Public administration and government communication, Administrative proceedings in business, Legal Aspects of Business, Public Law in business, Valsts tiesības, Veselības aprūpes tiesiskais regulējums 67606105
janis.naciscionis@turiba.lv
Monday 16.00 - 18.00 A512

Edgars Oļševskis
Mg.iur., lecturer
Human rights, European Union Law, Environmental Law, Legal methods, Legal methods: Theory and practice, Theory of Law 29356135
edgars.olsevskis@gmail.com
Before or after lectures. Individual appointment
Māris Onževs
Mg.iur., lecturer
Actualities of Theory of Law maris_onzevs@yahoo.com
After lectures, individual appointment

Nikolajs Ozoliņš
Mg.iur., lecturer
Finance Law, Constitutional Law, Local Government Law , Issues of Self-government Law, General State Science, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums, Vides aizsardzība un ilgtspējīga organizāciju attīstība, Valsts drošības un aizsardzības konstitucionāli tiesiskais regulējums 29745786
nikolajs.ozolins@turiba.lv
Wednesday 17:00 - 18:00 A513 after indivudal appointment
Jānis Pleps
Mg.iur., lecturer
Actualities of Theory of Law, Law Theory and History Problems 28632664
janis.pleps@lv.lv
After lectures, individual appointment
Igors Ponomarenko
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība daizpon@inbox.lv
Dainis Pudelis
European Union Law dainis.pudelis@gmail.com

Dana Rone
Mg.iur., lecturer
Insurance Law, Civil Procedure, Speech of trial, Apdrošināmo risku juridiskie aspekti 29442637
dana.rone@latnet.lv
Monday 9:00 - 10:00 A513, after individual appointment

Jānis Rušenieks
Dr.iur., lecturer
Communication rights rusenieks.janis@inbox.lv
Before or after lectures. Individual appointment
Ernests Saulītis
Mg.iur., lecturer
Legal Provisions of Procurements, Public procurement ernests.saulitis@riga.lv
Before or after lectures. Individual appointment
Juris Siliņš
Mg.iur., lecturer
Criminal penalty policy 29487614
juris.silins@inbox.lv
After lectures, individual appointment
Aigars Sniedzītis
Mg.iur., lecturer
Practical work in civil law, Tiesu nolēmumu izpilde, Insolvency Law 29107012
aigars.sniedzitis@tiesas.lv
Before or after lectures. Individual appointment
Linda Sniega - Svilāne
Finance Law 25441856
sniegal@inbox.lv
Andris Stengrevics
Restricted access information, Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē, Data Protection Law, Informācijas un personas datu drošība 29489443
Andris.Stengrevics@turiba.lv
Andrejs Stupins
Legal methods: Theory and practice, Division of power andrejs.stupins@satv.tiesa.gov.lv

Valija Ulmane
Dipl.iur., lecturer
Labour Rights and Legislation, Labour Law, Protection, Security, Social Rights, Labour law and state civil service 67607726
valija.ulmane@turiba.lv
Tuesday 13:00 - 17:00 A402 vai A513
Jānis Vanags
Civil Law. Property Law, Civil Law. Contract Law, Property Law, Actualities of right in personam and right in rem, Contract Law 26357679
jtsvanags@yahoo.com
Dace Vārna
Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums varna.dace@gmail.com

Ingrīda Veikša
Dr.iur., Associate Professor
Copyrights, Intellectual property Law 67606105
ingrida.veiksa@turiba.lv
Thursday 16.00 - 18.00 A512
Jānis Veinbergs
Basics of Organisational Security, Organizāciju drošība kom@tvnet.lv

Vilnis Veinbergs
Security of individuals, Practical Shooting, Praktikums personālvadībā 67622333
vilnis.veinbergs@turiba.lv

Velga Vēvere
Lecturer Mg.phil.
Ethics of Business, Survey of Philosophy, Speech culture, The methodology of scientific studies and research methods, Ethics and business etiquette, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
Individual appointment

Ārija Vitte
Mg.iur., Mg.paed., lecturer
Civil Law. Family and Inheritance Law, Civil Law. Property Law, Civil law. Introduction. Roman law, Family and Inheritance Law 29418582
vittearija@inbox.lv
Individual appointment
Uģis Začs
Security Equipment, Objektu drošības koncepcija un tehniskie risinājumi, Stacionāro objektu apsardze 29470243
ugis.zacs@gmail.com

Guntis Zemītis
Dr.hist., associate profesor
European integration and international communication, European Union Regional Politicy, Globalisation, European integration and multicultural communication, Problems of History of Law, History of Latvian and World Law, Globalizācija un starpkultūru saskarsme, Drošības aspekti Latvijas vēsturē 26416884
guntis.zemitis@gmail.com
Individual appointment
Artūrs Zvejsalnieks
Mg.iur., lecturer
Procedure, Criminal Law, Praktikums krimināltiesiskajā zinātnē, Law Enforcement Institutions 26450061
arturszv@gmail.com
Individual appointment

Department of Tourism and Hospitality


Dace Amsone
BA, Mg.Sc.Soc., FCTBE
E-commerce, Speech skill and interpersonal communication, Language theory and practice, Visual Editing, E-tourism 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
on Mondays 17:00-18:00, C317
Agris Ančupāns
Lecturer Mg. med.
Tourism and recreation, Tourism and hospitality, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Applying in advance via e-mail agrisanc@gmail.com
Vineta Apse
Lecturer, MBA
Service and Tourism Marketing vineta@latnet.lv,
Applying in advance by e-mail
Gunārs Bajārs
Lecturer, Dr.chem.
Sustainable Development and Tourism gunars.bajars@gmail.com
February 9th,14th, 21st and March 14th, 23rd, 28th, applying in advance via e-mail gunars.bajars@gmail.com
Arta Beriņa
Lecturer,MBA
Tour Operations and Management arta.berina@gmail.com
On lecture days, applying in advance via e-mail
Kārlis Blumfelds
Tehnical Providing of Events karlis.blumfelds@gmail.com
Applying in advance via e-mail karlis.blumfelds@gmail.com

Ainārs Brencis
Docent, Dr. admin., Mg. sc. soc.
Tour Agences and Information Systems, Tourism Project Management, Systems of Hotel Managment, Tourism Economics and Globalization, Tourism and Business, International Project Development 67619693
Ainars.Brencis@turiba.lv
On Mondays, 13:30-14:30, C317

Livija Brūvere
Lecturer Mg.sc.soc., Mg. sc. ing.
Food and Beverage Operation and Service, Managing Services in Food and Beverage operations, Management of Catering Enterprises, Business Etiquette and Communication in Hospitality, Food and Beverage Organization Livija@turiba.lv
Fridays 17:00-18:00, C317
Madara Brūvere
Lecturer, MBA
Strategic tourism marketing madarabruvere@inbox.lv
On lecture days. Applying in advance via e-mail madara.bruvere@inbox.lv
Ģirts Burgmanis
Lecturer Dr.geogr.
Tourism Economics and Globalization, Tourism and Market Research, International Relations, Research Methods gjirts_rhv@inbox.lv
Fridays 17:40-18:15, C317. Applaying in advance via e-mail gjirts_rhv@inbox.lv
Anastasija Čerņavska
Lecturer
Principles of Hospitality 67619693
Anastasija.Cernavska@turiba.lv
On lecture days, applying in advance via e-mail Anastasija.Cernavska@turiba.lv
Nellija Degle
Lecturer
Management of Catering Enterprises nellija.degle@inbox.lv
Applying in advance via e-mail nellija.degle@inbox.lv

Agita Doniņa
Dean of the Faculty of International Tourism, director of Tourism and Hospitality management program, lecturer, MBA
Ethics of Business, Tourism Business, Business Etiquette and Communication in Hospitality 67607661
Agita.Donina@turiba.lv
On Tuesdays 14:00-15:30, C317
Tamāra Grizāne
Tourism Economics and Globalization tamara.grizane@inbox.lv
On lecture days (06.10.; 20.10. and 03.11.) applying in advance via e-mail
Karīna Jansone
Starptautiskās tūrisma fakultātes biroja vadītāja, Lektore, MBA
Food and Beverage Operation and Service, Introduction to Tourism, Introduction to Research Methods Karina.Jansone@turiba.lv
Tuesdays 15:00-17:00, C317
Jānis Jenzis
Management of Catering Enterprises janisjenzis@inbox.lv
On lecture days after lectures, C317

Pauls Jurjāns
Lecturer Mg.paed.
Leisure Management, Surviveing management, Self-realization Skills in a Team pauls.jurjans@inbox.lv
Applying in advance via e-mail

Aivars Kalniņš
Lecturer Mg. sc.ing.
Tourism planning and management, Tourim Logistics kalnins_aivars@inbox.lv
On lecture days 11.01, 25.01, 08.02, 25.02, 08.03.,22.03. Applying in advance via e-mail kalnins_aivars@inbox.lv

Aivars Kalniņš
MBA, lecturer
Commercial Transactions, Logistics, Consumers Behaviour in the Market, International Marketing, Strategic management, Enterpreneurship, Language theory and practice, Team Building, Time building, Tourism and Business 29454245
aivars@jeta.lv
Ginta Kravale
Fitness ginta.kravale@gmail.com

Ēriks Lingebērziņš
Docent, Director of Strategic Managment in Tourism program and Tourism Research Center, Dr.oec.
International tourism business environment 67619693
Eriks.Lingeberzins@turiba.lv
on Mondays 17:30, C317.

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Head of Department of Languages
Pedagogy and Governance of Institution of Higher Education, Professional Terminology, Research Methods +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
Tuesdays 14:30 - 15:30; A202

Madara Lūka
Lecturer MBA
Tourism and recreation, Baltic Destination Studies, Introduction to Tourism madara.luka@gmail.com
Applying in advance via e-mail madara.luka@gmail.com
Inese Mariņina
MBA
Service and Tourism Marketing inesemarinina@gmail.com
Make an appointment by e-mail
Andis Mizišs
Lecturer Mg.art.
Event Planning and Organizing andismiziss@gmail.com
Applying in advance via e-mail

Armands Muižnieks
Lecturer MBA
Health and SPA Tourism, Medicīniskais tūrisms bingonis@gmail.com
Thursdays at 17:00, C317.Applying in advance via e-mail bingonis@gmail.com

Margarita Platace
Corporate responsibility and sustainability, Hotel Office Management , Hotel System Management 67619693
Margarita.Platace@turiba.lv
On Tuesdays 16:10-17:40

Brigita Rozenbrika
Lecturer, Mg.art.
Management of Cultural Events brigita.rozenbrika@gmail.com
Applying in advance via e-mail

Maija Rozīte
Head of the Tourism and Hospitality Department, Professor, Dr. geogr.
Strategical Tourism planning, Tourism and recreation, Tour Operations and Management, Introduction to Tourism Maija.Rozite@turiba.lv
Thursday, 14:30-16:00, C317

Santa Rūja
Lecturer Mg. paed. MBA
History of Culture santa_r2@inbox.lv
Applying in advance via e-mail santa_r2@inbox.lv
Anna Stavicka
Business Etiquette and Communication in Hospitality anna.stavicka@lu.lv
Applying in advance via e-mail anna.stavicka.lu.lv

Daina Vinklere
Vice Dean, director of Managment of Leisure and Business Events program, lecturer Mg.geogr.
Rural Tourism, Tour Agences and Information Systems, Tourism Geography, Tourism planning and management, Introduction to Research Methods 67619693
Daina.Vinklere@turiba.lv
On Tuesdays 16:30-19:00, C317
Anita Zaļaiskalne
Lecturer
History of Culture zalaiskalne@inbox.lv
From 4th of October, Wednesdays and Fridays 17:50-18:15
Arnita Zellāne
Lecturer, Mg. soc. sc.
Managing Services in Food and Beverage operations, Food and Beverage Organization a.zellane@inbox.lv
May consultations are not planned

Ruta Žvale
Lecturer Mg. geogr.
History of Culture, Corporate responsibility and sustainability, History of the Baltic States, Introduction to Research Methods 67619693
RutaZ@turiba.lv
Thursdays 16:00-18:00 Friday 15:00-17:30, C317

Department of Languages

Marija Antāne
Mg.paed.
29435206
marija.antane@gmail.com
Mondays 16:00 - 17:00, 22.01. cancelled!!!, A201

Inese Ate
Mg.philol., Mg.paed., lecturer
Discussion and Manipulation, English for special purposes, Professional Terminology 67624084; 67255645
IneseA@turiba.lv
21.02. 16:10 - 17:10, 28.02. 16:10 - 17:10; A 204/1

Anita Emse
Mg. philol., Mg. paed., lecturer
Applied foreign language, Professional Terminology 67624084; 29425352
anitae@turiba.lv
Mondays 14:30 - 15:00; A 205

Viola Ēvele
Mg. philol., Mg. paed., lecturer
Applied foreign language, English for special purposes, Professional Terminology 67624084; 29376486
Viola.Evele@turiba.lv
05.02. 15:00 - 16:00, 19.02. 15:00 - 16:00; A 206

Zane Karpenko
Mg. philol., assistant
Professional Terminology vk@turiba.lv
Please contact by e-mail! A209

Līga Kļaviņa
Mg. philol., lecturer
Applied foreign language, Professional Terminology 67624084
Liga.Klavina@turiba.lv
Mondays 09:00 - 10:00; A211

Anda Komarovska
MBA, lecturer
Professional Terminology 67624084
AndaK@turiba.lv
Thursdays 08:15 - 09:00; A212
Santa Laurīte
BA, assistant
Applied foreign language 26534619
santalaurite@inbox.lv
Individual appointment, Talsi
Gita Liepājniece
Professional Terminology

Kristīne Liepiņa
Mg. paed., lecturer
Kliepina@gmail.com
Mondays 14:30 - 15:30; A304
Lolita Lipska
Applied foreign language

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Head of Department of Languages
Pedagogy and Governance of Institution of Higher Education, Professional Terminology, Research Methods +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
Tuesdays 14:30 - 15:30; A202

Valērija Maļavska
Mg.philol., lecturer
Applied foreign language, English for special purposes, Professional Terminology 67624084
vk@turiba.lv
Please contact by e-mail; A 205
Natālija Naumočkina
Applied foreign language, Professional Terminology

Vicente Navas Mesa
Mg.philol., lecturer
vicentenavas@hotmail.com
Tuesdays 17:00 - 18:00; A204
Aija Poikāne - Daumke
Dr. phil., docent
Applied foreign language apoikane@inbox.lv
Individual appointment; A 205

Alberto Sadu
M.D., lecturer
Applied foreign language, English for special purposes, Professional Terminology 67624084; 26588088
Alberto@turiba.lv
Please contact by e-mail!; A 204
Regīna Treija
Mg. paed., lecturer
Applied foreign language, Professional Terminology reginatreija@inbox.lv
Individual appointment, Talsi
Gunita Ūdre
Mg. paed., lecturer
Professional Terminology gunitau@tvnet.lv
Individual appointment, Jēkabpils

Sundars Vaidesvarans
Mg.sc.ing., lecturer
Professional Terminology, Writing and Editing 67624084; 29330125
Sundars@turiba.lv
Thursdays 16:00 - 17:00; A210
Maruta Vēvere
Mg. paed., lecturer
Professional Terminology 29373713
marutavevere@inbox.lv
Individual appointment, Cesis

Department of Communication Sciences


Anna Ābeltiņa
Dr.oec. assoc. prof.
Innovation, Microeconomics, Regional Economics, Knowledge and Innovation Management 26552945
annaa@turiba.lv

Dace Amsone
BA, Mg.Sc.Soc., FCTBE
E-commerce, Speech skill and interpersonal communication, Language theory and practice, Visual Editing, E-tourism 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
on Mondays 17:00-18:00, C317
Dainis Bērziņš
Dr.oec., lecturer
Fashion marketing, Style and fashion 67628870
press@gintsbude.com

Ansis Bogustovs
TV journalism, Audio and video, Commentary ansisb@hotmail.com

Renāte Cāne
Dr.sc.soc.
Reputation and brand management, Brand management, The methodology of scientific studies and research methods, Reklāmas semitotika, Komunikācijas pētījumu metodes un prezentācija 29411611
renate.cane@gmail.com
Individual appointment contacting leturer via e-mail, Room C116

Ainārs Dimants
Dr.phil., professor
PhD theoretical seminar, Doktordarbu vadītājs, Communication science, Communication science and management, Communication science and journalism, Modern communication theory, Politiskā zinātne, Media management, Politikas zinātne 67628870
ainars.dimants@turiba.lv

Signe Dobelniece
Sociology, The methodology of scientific studies and research methods signed@inbox.lv
Please contact prior the consultation via email, On Mondays from 5pm to 6pm, C116

Zigrīda Ezeriņa
Mg.paed., lecturer
Acting skills, Speech skill and interpersonal communication 67628870; mob. 28253723
zigrida.ezerina@inbox.lv

Rūta Grikmane
Multimedia ruta.grikmane@gmail.com
Please contact prior the consultation via email.

Guntars Grīnums
Radio journalism, News journalism guntars.grinums@leta.lv
Please contact before consultation via e-mail

Laine Kristberga
Survey of Philosophy, Photo, Music as a form of communication, Sociology, Style and fashion, Language theory and practice, Creative industries, Critical thinking, Cinema as communication laine.krista@googlemail.com

Jānis Lasis
Product innovation janislasis@gmail.com

Ēriks Leitis
Dr.geogr.
Environment Communication 67628870
eriksl@latnet.lv
Ivars Linde
Project Management 29215785
ivars.linde@hotmail.com

Māra Liniņa
Mg.art., lecturer
Scenario and production 67628870
maralin@inbox.lv

Agrita Lujāne
Mg.sc.soc.
Globalisation, European integration and multicultural communication, Sport projects 67628870
agrita.lujane@gmail.com
Please contact prior the consultation via email agrita.lujane@gmail.com or call 26473341

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Head of Department of Languages
Pedagogy and Governance of Institution of Higher Education, Professional Terminology, Research Methods +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
Tuesdays 14:30 - 15:30; A202

Aivars Mednis
Mg.paed., ing., lecturer
Civil Defence, Civil and Environmental Defence 67617096
Aivars.Mednis@turiba.lv

Juris Millers
Producing, Scenario and production jurismillers@me.com

Līga Mirlina
Mg.sc.soc., lecturer
Political Science, Journalism and Media Relations, Internet Environment and Journalism, Creative thinking, International Networking 67628870
liga.mirlina@inbox.lv
On Tuesdays 17:00, C116, please contact prior the consultation

Edīte Olupe
Internal Communication of Organisation, Public Relations Campaigns 67628870
edite.o@gmail.com

Andris Pētersons
Dr.sc.soc., prof. Dean of the Faculty of Communication
Business Communication, Communication Management, Public relations ethic and social responsibility, Strategic Management and Communication Management Models, Media Communication 67619460
andris.petersons@turiba.lv
Individual appointment

Magda Riekstiņa
Writing and Editing magda.riekstina@dienasmediji.lv

Gregory Simons
Integrated marketing communication, Risk and crisis communication, Strategic communication 67628870
gregmons@yahoo.com

Daina Škuškovnika
Client oriented organization, Logic of conflict, Internal Communication of Organisation, Organisational Psychology, Communication Psychology, Psychology of communication, Social psychology, Psychology of Management, Management and communication psychology 67628870
daina.skuskovnika@turiba.lv

Inese Stepiņa
Lobbyism 67628870
inesestepina@hotmail.com
Vineta Tetere
Business 26543783
vineta.tetere@gmail.com
Kristīne Tihanova
International Project Development, Sport projects Kristine.Tihanova@turiba.lv

Juris Ulmanis
International Marketing, Sales in international markets julmanis@rbs.lv

Sundars Vaidesvarans
Mg.sc.ing., lecturer
Professional Terminology, Writing and Editing 67624084; 29330125
Sundars@turiba.lv
Thursdays 16:00 - 17:00; A210
Deniss Vasiļjevs
Marketing, Advertising, International Marketing 26668842
denisksil@gmail.com

Velga Vēvere
Lecturer Mg.phil.
Ethics of Business, Survey of Philosophy, Speech culture, The methodology of scientific studies and research methods, Ethics and business etiquette, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
Individual appointment

Guntis Zemītis
Dr.hist., associate profesor
European integration and international communication, European Union Regional Politicy, Globalisation, European integration and multicultural communication, Problems of History of Law, History of Latvian and World Law, Globalizācija un starpkultūru saskarsme, Drošības aspekti Latvijas vēsturē 26416884
guntis.zemitis@gmail.com
Individual appointment

Lauris Zvejnieks
Journalism and Media Relations lauris.zvejnieks@gmail.com

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec, assoc.prof.
Financial Management, Business, Human Resource Management, International Marketing, Enterpreneurship 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv