Studies>Faculties>Faculty of Communication>Contacts

Contacts

Department of Commerce


Anna Ābeltiņa
Dr.oec. assoc. prof.
Innovation, Microeconomics, Regional Economics, Knowledge and Innovation Management 26552945
annaa@turiba.lv

Dzintars Arbidāns
Innovation management dzintars.arbidans@gmail.com

Jānis Augucēvičs
Information technology janis@turiba.lv

Ligita Āzena
Mg. sc.soc., lecturer
Marketing Research, Planing of marketing, Marketing administration 29215144
azenaligita@gmail.com

Jolanta Brilte
MBA, lecturer
Office work, Managament, Presentation Skills for Business, Strategic management, Management, Language theory and practice, Team Building 67616022
jolanta.brilte@turiba.lv

Ieva Bruksle
Mg.oec., lecturer
Economics, Macroeconomics, Microeconomics, International Business Environment, Enterpreneurship 67616022
ieva.bruksle@gmail.com

http://bruksle.wikifoundry.com

Ilze Černova
Human Resources Management and Development, Human Resource Management, Management, Tirdzniecības uzņēmumu vadība 29207591
cernova.ilze@gmail.com

Zane Driņķe
MBA, lecturer
Quality systems, Quality systems and management 67607660; 29187448
zane.drinke@turiba.lv

http://www.zanedrinke.com
Sintija Frienberga
Computer Accounting, Introduction in Finances and Crediting sintija.frienberga@inbox.lv

Einārs Giels
Krīzes vadība eimsisi@gmail.com

Ivars Godmanis
ES atbalsts uzņēmējdarbībā (MVU) ivars.godmanis8@gmail.com

Maksims Grinčuks
Financial Management, Financial instruments 26870166
grinchuks@inbox.lv

Kristīne Hamruna
Econometry, Information technology, Information Technologies 2 hamrun@inbox.lv

Alens Jankovskis
Digitālais mārketings alens.jankovskis@gmail.com

Ina Jēkabsone
Mg.oec., Mg.paed., lecturer
Introduction in Finances and Crediting, Financial and management accounting, Accountancy, internal audit, audit , Accounting standarts, Business, Auditing and Revision, Simple accounting systems, Quality management 67618746, 29922707
inajek@inbox.lv

Silva Jeromanova - Maura
Komandas veidošana un vadība silva.jeromanova-maura@silja.biz

Aivars Kalniņš
MBA, lecturer
Commercial Transactions, Logistics, Consumers Behaviour in the Market, Enterpreneurship, Time building, Strategic management, Tourism and Business 29454245
aivars@jeta.lv
Applying in advance via e-mail aivars@jeta.lv

Baiba Kizika
Mg.oec., lecturer
Economics, Principles of economics and analysis thereof, Business, Microeconomics, Enterpreneurship 29733144
baiba.kizika@llu.lv

Normunds Kozlovskis
Logistics +37127767120
normunds.kozlovskis@inbox.lv

Ivars Linde
Project Management 29215785
ivars.linde@hotmail.com

Iveta Liniņa
MBA, lecturer
Global Marketing, Commercial Transactions, Management of competitiveness, Marketing comunication, Marketing Research, Marketing, Selling management, Consumers Behaviour in the Market, Research methods in trade, Direct Sales 26306922
iveta.linina@turiba.lv
Aivars Līpenīts
Mazbudžeta mārketings aivars@enriga.lv

Anna Medne
Mg.oec., Mg.paed., lecturer
Financial Accounting, Financial and management accounting, Accounting, Accounting in advertisement sphere, Basic Principles of Accounting, Taxes, Managerial Accounting, Simple accounting systems 67618746
annam@turiba.lv
Sandra Medne-Jēkabsone
Mg.oec.
67618746
sandrame@inbox.lv

Aivars Mednis
Mg.paed., ing., lecturer
Civil Defence, Civil and Environmental Defence 67618746
Aivars.Mednis@turiba.lv
Patriks Morevs
Information technology pmorev@gmail.com

Armands Muižnieks
Lecturer MBA
Health and SPA Tourism, Medicīniskais tūrisms bingonis@gmail.com
Applying in advance via e-mail bingonis@gmail.com

Oskars Onževs
Business Intelligence, Econometry, Financial Mathematics, Information technology, Information Technologies 2, Statistical research methods 67618746
oskarso@turiba.lv

Juris Ozols
Financial Mathematics, Information technology, Information Technologies 2, Forecasting in Enterpreneurship 67618746
juris.ozols@turiba.lv
Kaspars Pacevičš
Innovation management, Direct Sales kaspars.pacevics@sakret.lv

Evija Palčeja
Veselības aprūpes kvalitātes vadība evija.palceja@bkus.lv
Juris Rekšņa
Human Resources Management and Development jurisreksna@gmail.com
Helēna Skadiņa
Banku un finanšu iestāžu darbība helena.skadina@gmail.com

Gundars Strazdiņš
E-commerce g.strazdins@gmail.com
Gunta Strēle
E-commerce, Global Marketing, Mārketinga pasākumu komplekss, Digitālais mārketings gunta.strele@hotmail.com

Inese Sviestiņa
Farmācijas biznesa vadība inese.sviestina@gmail.com
Vineta Tetere
Business 26543783
vineta.tetere@gmail.com

Alīda Vāne
veselības aprūpes finansēšana vanealida@gmail.com

Deniss Vasiļjevs
Lecturer, MBA
Marketing Communication, Marketing, Advertising, Brand management denisksil@gmail.com
Applying in advance via e-mail denisksil@gmail.com

Velga Vēvere
Lecturer Mg.phil.
Ethics of Business, Survey of Philosophy, The methodology of scientific studies and research methods, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
Individual appointment

Aija Žīgure
Statistical research methods aija.zigure@csb.gov.lv

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec, assoc.prof.
Financial Management, Business, Human Resource Management, International Marketing, Enterpreneurship, Strategic and Change Management, Strategic management 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv

Department of Law


Jeļena Alfejeva
Dr.iur., lektore
European Union competition Law alfejeva@inbox.lv
Agris Ančupāns
Lecturer Mg. med.
Tourism and recreation, Tourism and hospitality, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Applying in advance via e-mail agrisanc@gmail.com
Uldis Apsītis
Insolvency Law, Pressing problems of Insolvency Law 29106383
uldis.apsitis.mn@gmail.com

Inese Bāra
Mg.iur., lecturer
Environmental Law inese.bara@gmail.com
After lectures, individual appointment

Sigita Bebre
Criminal Law and Criminal Procedure 22000289
sigita.bebre@turiba.lv

Sarmīte Bileviča
Civil Law General Provisions, Civil Law. General Provisions, Civil proceedings in business, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums sarmite.bilevica@gmail.com
Juris Biršs
Apsargājamo objektu būvniecības aspekti 29416605
editor.juris@apollo.lv

Valdis Blūzma
Dr.hist., professor
International Public Law, International Law, Settlement of international disputes, Jurisdiction of International Courts, Problems of History of Law, European Social and Labour Law 28318573
valdisbl@yahoo.com
Individual appointment
Igors Buķis-Fleitmanis
Legal Provisions of Procurements 26416955
bukis.fleitmane@gmail.com

Liene Cakare
Mg.iur., lecturer
Commerical Law, Drawing up of Legal Texts, Drafting of legislative acts liene.cakare@gmail.com
After lectures, individual appointment

Zanda Dāvida
Protection of Consumer Rights zanda.davida@hotmail.com

Aivars Endziņš
Dr.iur., professor
Problems of Constitutional Law, Valsts tiesības aivars.endzins@turiba.lv
Olga Fleitmane - Buķe
Legal Order of Tourism 29377272
Olga.Fleitmane-Buke@novatours.lv
Anita Gurska
Mg.iur. lecturer
European Union Law 29431172
anita.gurska@inbox.lv
Individual appointment

Kristaps Hahelis
Finance Law lektors.Hahelis@gmail.com

Zane Heince
Lietvedība un valsts valoda zane.sp@gmail.com
Kaspars Indrēvics
Security of individuals kasparsindr@gmail.com

Viktorija Jarkina
Dr.iur., lecturer
Problems of Civil Law 67606140
viktorija.jarkina@sorainen.com
Before or after lectures.
Juris Juriss
Dr.iur., lecturer
Procedure, Criminal Law, Actual issues of criminal law, Criminal aspects of insolvency juris.juriss@lrp.gov.lv
Individual appointment
Sandra Kaija
Dr.iur., Associate Professor
Procedure, Tendencies of criminality expansion, Criminology, Problems of Criminal Procedure Law, Criminal Procedure Law sandra.kaija@inbox.lv
After lectures, individual appointment
Mārtiņš Kaļķis
Kiberdrošība martins.kalkis@gmail.com
Inga Karlberga
Presentation Skills, Prezentācijas prasmes juristiem 63222605
Inga.Karlberga@turiba.lv

Ivita Kīsnica
Preofessional ethics, Profesionālā ētika un saskarsmes kultūra, Profesionālā ētika un prezentācija 67607662
ivitak@turiba.lv

Ilze Kramiņa
Mg.iur., lecturer
Legal Provisions of Construction ilze.kramina@eversheds.lv
Before or after lectures. Individual appointment

Ivo Krievs
Mg.iur., lecturer
Commerical Law, Pressing problems of commercial law, Data protection rights, Data Protection Law 29159251
studenti@krievs.lv
After lectures, individual appointment
Lauris Leja
International Private Law lauris@leja.lv

Jānis Lielpēteris
Communication rights janis.lielpeteris@gmail.com

Gatis Litvins
Dr.iur., lecturer
Human rights, Mechanisms of implementation of human rights , Issues of Self-government Law, Administrative Procedural Law, Alternatīvā strīdu risināšana 26771612
litvinsgatis@gmail.com
Individual appointment

Armands Logins
Mg.iur., lecturer
Administrative Law, Administrative Law and Administrative procedure Law, Civil Law General Provisions, Law Enforcement Institutions, Administrative Procedural Law 28246850
Armands.Logins@turiba.lv
Leonīds Makans
Assoc. professor, Mag.iur., lecturer
Apsardzes un detektīvdarbības tiesības, Security theory, Praktikums detektīvdarbībā, Noziedzīgu nodarījumu novēršanas un atklāšanas pamati 29118594
leo.makans@gmail.com
Before or after lectures. Individual appointment
Viktors Makucevičs
Civil Law. Contract Law, Civil Law. General Provisions, Practical work in civil law, International legal cooperation, International Private Law viktors@xf.lv
Andrejs Maslovs
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 29574898
andrejsmaslovs35@inbox.lv
Māris Mazapšs
Guarding Transportation of Valuables mmazapsh@gmail.com

Aiga Mieriņa
Mg.iur., lecturer
International Private Law, Development of international private law, Changes in international public law aiga_mierina@inbox.lv
After lectures, individual appointment

Jānis Načisčionis
Dr.iur., professor
Administrative Law, Administrative Law and Administrative procedure Law, Problems of Administrative Law, Public administration and government communication, Administrative proceedings in business, Legal Aspects of Business, Public Law in business, Valsts tiesības, Veselības aprūpes tiesiskais regulējums 67606105
janis.naciscionis@turiba.lv
Monday 16.00 - 18.00 C113

Rolands Neilands
Civil Law. Property Law, Actualities of right in personam and right in rem rolands@neilands.lv

Edgars Oļševskis
Mg.iur., lecturer
Human rights, European Union Law, Legal methods, Legal methods: Theory and practice, Theory of Law 29356135
edgars.olsevskis@gmail.com
Before or after lectures. Individual appointment

Nikolajs Ozoliņš
Mg.iur., lecturer
Labour Rights and Legislation, Finance Law, Constitutional Law, General State Science, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums, Vides aizsardzība un ilgtspējīga organizāciju attīstība 29745786
nikolajs.ozolins@turiba.lv
Wednesday 15:00 - 17:00 C114 after indivudal appointment
Jānis Pleps
Mg.iur., lecturer
Law Theory and History Problems 28632664
janis.pleps@lv.lv
After lectures, individual appointment

Igors Ponomarenko
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība daizpon@inbox.lv

Dainis Pudelis
European Union Law dainis.pudelis@gmail.com

Dana Rone
Mg.iur., lecturer
Insurance Law, Civil Procedure, Speech of trial, Apdrošināmo risku juridiskie aspekti 29442637
dana.rone@latnet.lv
after individual appointment
Armands Ruks
Forensic and operational activities elements, Noziedzīgu nodarījumu prevencijas un atklāšanas īpatnības armands.ruks@vp.gov.lv

Jānis Rušenieks
Dr.iur., lecturer
Intellectual property Law, Communication rights rusenieks.janis@inbox.lv
Before or after lectures. Individual appointment
Ernests Saulītis
Mg.iur., lecturer
Legal Provisions of Procurements, Public procurement ernests.saulitis@riga.lv
Before or after lectures. Individual appointment
Juris Siliņš
Mg.iur., lecturer
Criminal penalty policy 29487614
juris.silins@inbox.lv
After lectures, individual appointment
Ginta Sniedzīte
Actualities of Theory of Law ginta.sniedzite@turiba.lv
Aigars Sniedzītis
Mg.iur., lecturer
Practical work in civil law, Tiesu nolēmumu izpilde 29107012
aigars.sniedzitis@tiesas.lv
Before or after lectures. Individual appointment

Linda Sniega - Svilāne
Finance Law 25441856
sniegal@inbox.lv
Andris Stengrevics
Restricted access information, Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē, Data Protection Law, Informācijas un personas datu drošība 29489443
Andris.Stengrevics@turiba.lv

Andrejs Stupins
Legal methods: Theory and practice, Division of power andrejs.stupins@satv.tiesa.gov.lv

Jūlija Terjuhana
Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē julija.terjuhana@gmail.com

Valija Ulmane
Dipl.iur., lecturer
Labour Rights and Legislation, Labour Law, Protection, Security, Social Rights, Labour law and state civil service 67607726
valija.ulmane@turiba.lv
C315
Laila Vaivode
Krīzes vadība, Stresa vadīšana krīzes situācijās, Drošības psiholoģija laila.vaivode@gmail.com
Jānis Vanags
Actualities of right in personam and right in rem 26357679
jtsvanags@yahoo.com
Dace Vārna
Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums varna.dace@gmail.com

Ingrīda Veikša
Dr.iur., Associate Professor
Copyrights, Intellectual property Law, Research Methods 67606105
ingrida.veiksa@turiba.lv
C113
Jānis Veinbergs
Basics of Organisational Security, Organizāciju drošība kom@tvnet.lv

Vilnis Veinbergs
Practical Shooting, Praktikums personālvadībā 67622333
vilnis.veinbergs@turiba.lv

Velga Vēvere
Lecturer Mg.phil.
Ethics of Business, Survey of Philosophy, The methodology of scientific studies and research methods, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
Individual appointment

Ārija Vitte
Mg.iur., Mg.paed., lecturer
Civil Law. Family and Inheritance Law, Civil Law. Property Law, Civil law. Introduction. Roman law, Family and Inheritance Law 29418582
vittearija@inbox.lv
Individual appointment

Uģis Začs
Security Equipment, Objektu drošības koncepcija un tehniskie risinājumi, Stacionāro objektu apsardze 29470243
ugis.zacs@gmail.com

Guntis Zemītis
Dr.hist., associate profesor
European integration and international communication, Globalisation, European integration and multicultural communication, Problems of History of Law, History of Latvian and World Law, Globalizācija un starpkultūru saskarsme, Drošības aspekti Latvijas vēsturē 26416884
guntis.zemitis@gmail.com
Individual appointment
Aelita Zīle
Forensic and operational activities elements aelita.ziile@turiba.lv
Artūrs Zvejsalnieks
Mg.iur., lecturer
Procedure, Criminal Law, Praktikums krimināltiesiskajā zinātnē, Law Enforcement Institutions 26450061
arturszv@gmail.com
Individual appointment

Department of Tourism and Hospitality


Dace Amsone
BA, Mg.Sc.Soc., FCTBE
E-commerce, Speech skill and interpersonal communication, Language theory and practice, Visual Editing, E-tourism 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
In September on fridays 17:00-19:00, C317
Agris Ančupāns
Lecturer Mg. med.
Tourism and recreation, Tourism and hospitality, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Applying in advance via e-mail agrisanc@gmail.com

Vineta Apse
Lecturer, MBA
Marketing, Service and Tourism Marketing vineta@latnet.lv,
Applying in advance by e-mail
Gunārs Bajārs
Lecturer, Dr.chem.
Sustainable Development and Tourism gunars.bajars@gmail.com
February 9th,14th, 21st and March 14th, 23rd, 28th, applying in advance via e-mail gunars.bajars@gmail.com
Arta Beriņa
Lecturer,MBA
Tour Operations and Management arta.berina@gmail.com
On lecture days, applying in advance via e-mail

Kārlis Blumfelds
Tehnical Providing of Events karlis.blumfelds@gmail.com
Applying in advance via e-mail karlis.blumfelds@gmail.com

Ainārs Brencis
Docent, Dr. admin., Mg. sc. soc.
Tour Agences and Information Systems, Tourism Project Management, Systems of Hotel Managment, Tourism Economics and Globalization, Tourism and Business, International Project Development 67619693
Ainars.Brencis@turiba.lv
On Mondays, 12:00-13:00, C317

Livija Brūvere
Lecturer Mg.sc.soc., Mg. sc. ing.
Managing Services in Food and Beverage operations, Management of Catering Enterprises, Business Etiquette and Communication in Hospitality, Food and Beverage Organization Livija@turiba.lv
Fridays 17:00, C317, applaying in advance via email Livija@turiba.lv

Madara Brūvere
Lecturer, MBA
Strategic tourism marketing madarabruvere@inbox.lv
Applying in advance via e-mail madara.bruvere@inbox.lv
Ģirts Burgmanis
Lecturer Dr.geogr.
Tourism Economics and Globalization, Tourism and Market Research, Research Methods gjirts_rhv@inbox.lv
Friday 16:00-16:30, C317, applaying in advance via e-mail gjirts_rhv@inbox.lv
Anastasija Čerņavska
Lecturer
Principles of Hospitality 67619693
Anastasija.Cernavska@turiba.lv
Applying in advance via e-mail Anastasija.Cernavska@turiba.lv
Nellija Degle
Lecturer
Management of Catering Enterprises nellija.degle@inbox.lv
Applying in advance via e-mail nellija.degle@inbox.lv

Agita Doniņa
Dean of the Faculty of International Tourism, director of Tourism and Hospitality management program, lecturer, MBA
Management of business tourism, Business Etiquette and Communication in Hospitality 67607661
Agita.Donina@turiba.lv
Wednesday 15:30 - 17:00 applying in advance via e-mail
Tamāra Grizāne
Tourism Economics and Globalization tamara.grizane@inbox.lv
On lecture days 17:00, C317, applying in advance via e-mail
Karīna Jansone
Starptautiskās tūrisma fakultātes biroja vadītāja, Lektore, MBA
Managing Services in Food and Beverage operations, Introduction to Tourism, Introduction to Research Methods Karina.Jansone@turiba.lv
2nd of October 18:00 - 20:00; C302

Jānis Jenzis
Management of Catering Enterprises janisjenzis@inbox.lv

Pauls Jurjāns
Lecturer Mg.paed.
Leisure Management, Surviveing management, Self-realization Skills in a Team pauls.jurjans@inbox.lv
Applying in advance via e-mail pauls.jurjans@inbox.lv

Alise Kalniņa
Food and Beverage Organization aliseturiba@inbox.lv
Friday 17:40 - 18:30, C 317

Aivars Kalniņš
Lecturer Mg. sc.ing.
Tourism planning and management, Tourim Logistics kalnins_aivars@inbox.lv
On lecture days 11.01, 25.01, 08.02, 25.02, 08.03.,22.03. Applying in advance via e-mail kalnins_aivars@inbox.lv

Aivars Kalniņš
MBA, lecturer
Commercial Transactions, Logistics, Consumers Behaviour in the Market, Enterpreneurship, Time building, Strategic management, Tourism and Business 29454245
aivars@jeta.lv
Applying in advance via e-mail aivars@jeta.lv

Ēriks Lingebērziņš
Director of Strategic Managment in Tourism program, As.professor, Dr.oec.
International tourism business environment 67619693
Eriks.Lingeberzins@turiba.lv
Applying in advance via e-mail Eriks.Lingeberzins@turiba.lv, C317.

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Head of Department of Languages
Pedagogy and Governance of Institution of Higher Education, Professional Terminology, Research Methods +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
Wednesdays 16:00 - 17:00; A202

Madara Lūka
Lecturer MBA
Tourism and recreation, Baltic Destination Studies, Introduction to Tourism madara.luka@gmail.com
Applying in advance via e-mail madara.luka@gmail.com
Inese Mariņina
MBA
Service and Tourism Marketing inesemarinina@gmail.com
Make an appointment by e-mail
Andis Mizišs
Lecturer Mg.art.
Event Planning and Organizing andismiziss@gmail.com
Applying in advance via e-mail

Armands Muižnieks
Lecturer MBA
Health and SPA Tourism, Medicīniskais tūrisms bingonis@gmail.com
Applying in advance via e-mail bingonis@gmail.com

Margarita Platace
Coordinator of Foreign Onternships, lecturer, MBA
Corporate responsibility and sustainability, Hotel Office Management , Hotel System Management, Strategic management 67619693
Margarita.Platace@turiba.lv
Wednesday 12:00-14:00; C317

Brigita Rozenbrika
Lecturer, Mg.art.
Event Planning and Organizing, Risk Management, Management of Cultural Events brigita.rozenbrika@gmail.com
Applying in advance via e-mail

Maija Rozīte
Head of the Tourism and Hospitality Department, Professor, Dr. geogr.
Strategical Tourism planning, Introduction to Tourism, Introduction to Research Methods Maija.Rozite@turiba.lv
Wednesday, 16:10 - 17:40; C317

Santa Rūja
Lecturer Mg. paed. MBA
History of Culture santa_r2@inbox.lv
Applying in advance via e-mail santa_r2@inbox.lv
Anna Stavicka
Lecture, Dr.paed.
Business Etiquette and Communication in Hospitality anna.stavicka@lu.lv
Applying in advance via e-mail anna.stavicka.lu.lv

Daina Vinklere
Vice Dean, lecturer, Mg.geogr.
Rural Tourism, Travel Agency`s Operations, Tourism Geography, Tourism planning and management, Introduction to Research Methods 67619693
Daina.Vinklere@turiba.lv
Thurday 16:00-18:30, C317

Anita Zaļaiskalne
Lecturer, Dr.sc.admin.
Food and Beverage Operation and Service, History of Culture zalaiskalne@inbox.lv
Monday, 17:45; C317

Ruta Žvale
Lecturer Mg. geogr.
History of Culture, Tourism Geography, Corporate responsibility and sustainability, Hotel Office Management , History of the Baltic States 67619693
RutaZ@turiba.lv

Department of Languages

Marija Antāne
Mg.paed.
29435206
marija.antane@gmail.com
Wednesdays 12:10 - 12:50; A201

Inese Ate
Mg.philol., Mg.paed., lecturer
Discussion and Manipulation, English for special purposes, Professional Terminology 67624084; 67255645
IneseA@turiba.lv
15.11. 09:30 - 10:30; A 204/1

Anita Emse
Mg. philol., Mg. paed., lecturer
Applied foreign language, Professional Terminology 67624084; 29425352
anitae@turiba.lv
Mondays 12:10 - 12:50; A 205

Viola Ēvele
Mg. philol., Mg. paed., lecturer
Applied foreign language, English for special purposes, Professional Terminology 67624084; 29376486
Viola.Evele@turiba.lv
09.11. 10:30 - 11:30, 23.11. 10:30 - 11:30, 03.12. 12:30 - 13:30; A 206

Zane Karpenko
Mg. philol., assistant
Professional Terminology vk@turiba.lv
Please contact by e-mail! A209

Līga Kļaviņa
Mg. philol., lecturer
Applied foreign language, Professional Terminology 67624084
Liga.Klavina@turiba.lv
Wednesdays 10:00 - 10:40; A211

Anda Komarovska
MBA, lecturer
Professional Terminology 67624084
AndaK@turiba.lv
Wednesdays 08:00 - 08:45; A212
Santa Laurīte
BA, assistant
Applied foreign language santalaurite@inbox.lv
Individual appointment, Talsi
Gita Liepājniece
Professional Terminology

Kristīne Liepiņa
Mg. paed., lecturer
Kliepina@gmail.com
22.11. 17:40 - 18:40; A304
Lolita Lipska
Applied foreign language

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Head of Department of Languages
Pedagogy and Governance of Institution of Higher Education, Professional Terminology, Research Methods +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
Wednesdays 16:00 - 17:00; A202

Valērija Maļavska
Mg.philol., lecturer
Applied foreign language, English for special purposes, Professional Terminology 67624084
vk@turiba.lv
Please contact by e-mail; A 205
Natālija Naumočkina
Applied foreign language, Professional Terminology

Vicente Navas Mesa
Mg.philol., lecturer
vicentenavas@hotmail.com
Thursdays 17:45 - 18:45; A204
Aija Poikāne - Daumke
Dr. phil., docent
Applied foreign language apoikane@inbox.lv
Individual appointment; A 205

Alberto Sadu
M.D., lecturer
Applied foreign language, English for special purposes, Professional Terminology 67624084; 26588088
Alberto@turiba.lv
Please contact by e-mail!; A 204
Regīna Treija
Mg. paed., lecturer
Applied foreign language, Professional Terminology reginatreija@inbox.lv
Individual appointment, Talsi
Gunita Ūdre
Mg. paed., lecturer
Professional Terminology gunitau@tvnet.lv
Individual appointment, Jēkabpils

Sundars Vaidesvarans
Mg.sc.ing., lecturer
Professional Terminology, Writing and Editing 67624084; 29330125
Sundars@turiba.lv
Tuesdays 16:10 - 17:10; A210
Maruta Vēvere
Mg. paed., lecturer
Professional Terminology 29373713
marutavevere@inbox.lv
Individual appointment, Cesis

Department of Communication Sciences


Anna Ābeltiņa
Dr.oec. assoc. prof.
Innovation, Microeconomics, Regional Economics, Knowledge and Innovation Management 26552945
annaa@turiba.lv

Dace Amsone
BA, Mg.Sc.Soc., FCTBE
E-commerce, Speech skill and interpersonal communication, Language theory and practice, Visual Editing, E-tourism 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
In September on fridays 17:00-19:00, C317
Gints Apals
Globalisation, European integration and multicultural communication gints.apals@gmail.com

Liene Bērziņa
Prakses vadība, Studiju darbs, TV journalism lieneberzin@gmail.com
Dainis Bērziņš
Dr.oec., lecturer
Radošās industrijas: Stils un mode press@gintsbude.com; dainisb42@inbox.lv

Ansis Bogustovs
Creative industries: Audio and video ansisb@hotmail.com

Renāte Cāne
Dr.sc.soc.
Prakses vadība, Advertising, Advertising and brand management, Studiju darbs, Formation of Companie`s image 29411611
renate.cane@gmail.com
Individual appointment contacting leturer via e-mail, Room C116

Ainārs Dimants
Dr.phil., professor
PhD theoretical seminar, Doktordarbu vadītājs, Communication science, Communication science and management, Communication science and journalism, Modern communication theory, Politiskā zinātne, Media Communication, Media management, Politikas zinātne 67628870
ainars.dimants@turiba.lv

Signe Dobelniece
The methodology of scientific studies and research methods signed@inbox.lv
Please contact prior the consultation via email, On Mondays from 5pm to 6pm, C116
Vita Dreijere
Investigative journalism vita.dreijere@gmail.com

Edvīns Evarts
Communication Ethics, Applied Etiquette and Protocol, International organizations edvins_e@hotmail.com

Zigrīda Ezeriņa
Mg.paed., lecturer
Acting skills, Speech skill and interpersonal communication 67628870; mob. 28253723
zigrida.ezerina@inbox.lv

Rūta Grikmane
Multimedia, Creative industries: Multimedia ruta.grikmane@gmail.com
Please contact prior the consultation via email.

Guntars Grīnums
News journalism guntars.grinums@leta.lv
Please contact before consultation via e-mail

Ēriks Leitis
Dr.geogr.
Environment Communication 67628870
eriksl@latnet.lv
Aivars Liepiņš
Radošās industrijas: Foto aivars.liepins@dienasmediji.lv

Māra Liniņa
Mg.art., lecturer
Scenario and production 67628870
maralin@inbox.lv
Lauris Lizbovskis
Commentary lauris.lizbovskis@ambaltics.eu

Agrita Lujāne
Mg.sc.soc.
Globalisation, European integration and multicultural communication, Prakses vadība, Studiju darbs, Sport projects, Communication research methods and presentation, Diplomatic protocol and etiquette 67628870
agrita.lujane@gmail.com
Please contact prior the consultation via email agrita.lujane@gmail.com or call 26473341
Jānis Meļņikovs
Communication psychology, Speech culture, Social psychology, Critical thinking, Leadership janis.melnikovs@gmail.com
Pēc vienošanās pa e-pastu

Jolanta Millere
Sociology jolanta.millere@llu.lv

Juris Millers
Sport projects, Cinema as communication, Creative industries: Cinema, Producēšana un projektu vadība jurismillers@me.com

Līga Mirlina
Mg.sc.soc., lecturer
Political Science, Prakses vadība, Studiju darbs, Journalism and Media Relations, Internet Environment and Journalism, International Networking 67628870
liga.mirlina@inbox.lv
On Tuesdays 17:00, C116, please contact prior the consultation
Aleksandrs Mirlins
Media literacy aleksandrs.mirlins@lu.lv

Edīte Olupe
Public Relations Campaigns 67628870
edite.o@gmail.com

Andris Pētersons
Dr.sc.soc., prof. Dean of the Faculty of Communication
Business Communication, Communication Management, Modelling of corporative image, Business etiquette, Business Communication, Prakses vadība, Public relations ethic and social responsibility, Intercultural Communication, Strategic Management and Communication Management Models, Media Communication 67619460
andris.petersons@turiba.lv
Individual appointment

Magda Riekstiņa
Writing and Editing magda.riekstina@dienasmediji.lv
Ruta Siliņa
Crisis Communication ruta.silina@inbox.lv

Gregory Simons
Integrated marketing communication gregmons@yahoo.com

Velta Skolmeistere
IT sabiedriskajās attiecībās velta.sk@gmail.com

Daina Škuškovnika
Client oriented organization, Logic of conflict, Mass and political psychology, Internal Communication of Organisation, Organisational Psychology, Communication Psychology, Psychology of communication, Social psychology, Business psychology, Psychology of Management, Management and communication psychology 67628870
daina.skuskovnika@turiba.lv

Inese Stepiņa
Lobbyism 67628870
inesestepina@hotmail.com
Dace Stirāne
Investigative journalism dace.stirane@ltv.lv

Kristīne Tihanova
International Project Development, Sport projects Kristine.Tihanova@turiba.lv

Kristīne Tjarve
Music as a form of communication ktjarve@gmail.com

Juris Ulmanis
International Marketing, Sales in international markets, Knowledge and Innovation Management julmanis@rbs.lv

Deniss Vasiļjevs
Lecturer, MBA
Marketing Communication, Marketing, Advertising, Brand management denisksil@gmail.com
Applying in advance via e-mail denisksil@gmail.com

Velga Vēvere
Lecturer Mg.phil.
Ethics of Business, Survey of Philosophy, The methodology of scientific studies and research methods, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
Individual appointment

Lauris Zvejnieks
Journalism and Media Relations, Radio journalism lauris.zvejnieks@gmail.com

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec, assoc.prof.
Financial Management, Business, Human Resource Management, International Marketing, Enterpreneurship, Strategic and Change Management, Strategic management 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv